Zápis do 1.třídy v roce 2021

Vážení rodiče,
dne 12. dubna proběhne zápis do 1. třídy. Vzhledem k situaci proběhne distanční formou.

Přijetí k základnímu vzdělání

 • Na webu školy jsou zveřejněny tiskopisy „Žádost o přijetí“ a „Dotazník“.  Tyto dva dokumenty žadatel vytiskne, vyplní, podepíše a spolu s kopií rodného listu dítěte doručí do školy. Pokud nemá možnost tisku, dojde si pro tiskopisy do školy – jsou nachystány u vrátného.
 • Způsoby doručení:
  – donese dokumenty do školy a odevzdá vrátnému, případně v kanceláři školy
  – pošle elektronicky (naskenované nebo vyfocené mobilem) mailem na zastupce@zshutisko.org nebo info@zshutisko.org    
 • Dokumenty doručí tak, aby byly ve škole nejpozději v úterý 13. 4. 2021 (v odůvodněných případech možno předem domluvit i jiný termín)
 • V případě jakýchkoli nejasností se s dotazem obracejte na mne nejlépe mailem (info@zshutisko.org) nebo (zastupce@zshutisko.org), případně telefonicky 571 644 262

Rozhodnutí o přijetí Vám odešlu nejpozději v pondělí 19. 4. 2021 e-mailem.

 • Pokud rodič pro své dítě požaduje odklad, uvede to v dokumentech při zápisu – vyplní navíc i „Žádost o odklad“
 • Aby bylo možné odložit školní docházku, musí rodič dle zákona k žádosti doložit dvě souhlasná potvrzení – dětského lékaře (nebo klinického psychologa) a pedagogicko-psychologické poradny
 • Pokud dosud nemáte např. potvrzení z PP poradny, protože jste objednaní např. až na květen, uveďte to v poznámce, o dalším postupu Vás budu informovat  
 • V případě jakýchkoli nejasností se s dotazem obracejte na mne nejlépe mailem (info@zshutisko.org) nebo (zastupce@zshutisko.org), případně telefonicky 571 644 262