ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Vaše náměty na doplnění webových stránek pište na webmaster@zshutisko.org

Zajímavé tipy budou prokonzultovány s vedením ZŠ a MŠ.

Pokyn ŘŠ v souvislosti s krizovým opatřením vlády ČR ze dne 12. 10. 2020

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru vydávám následující závazné pokyny pro období od středy 14. 10. 2020 do neděle 1. 11. 2020 :

1. Provoz Mateřské školy bude probíhat ve stejném režimu jako doposud.

2. Provoz Školní družiny bude v tomto období přerušen.

3. Provoz obou stupňů Základní školy (1. až 9. ročník ZŠ):

        • ve dnech 14. - 25. 10. probíhá povinná distanční výuka
        • v týdnu od 26. 10. do 1. 11. jsou prodloužené podzimní prázdniny

        • Pravidla pro povinnou distanční výuku:

        • žáci budou doma pracovat na úkolech,
          které dostanou zadané formou pracovních listů nebo jiných pokynů
        • zadání bude zveřejněno
            I. stupeň prostřednictvím elektronické žákovské
            II. stupeň na webových stránkách školy

        • četnost pracovních listů, pokynů
            Čj, Ma, Aj 2 x týdně 
            ostatní naukové předměty 1 x týdně 

        • práce žáků při distanční výuce bude ohodnocena
          a může být zahrnuta do celkové klasifikace

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 

 

Pokyn ŘŠ v souvislosti s krizovým opatřením vlády ČR ze dne 8. 10. 2020

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření zdůvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru vydávám následující závazné pokyny proobdobí od pondělí 12. 10. 2020 do neděle 1. 11. 2020 :

    1. Provoz Mateřské školy bude probíhat ve stejném režimu jako doposud.
    2. Provoz Školní družiny bude v týdnech 12. - 25. 10. probíhat ve stejném režimu jako doposud.
        V týdnu 26. 10. - 1. 11. je provoz ŠD  přerušen.
    3. Provoz I. stupně Základní školy (1. až 5. ročník ZŠ):

 •     ve dnech 12. - 25. 10. probíhá výuka prezenčním způsobem dle rozvrhu
 •     v týdnu od 26. 10. do 1. 11. jsou prodloužené podzimní prázdniny

    4. Provoz II. stupně Základní školy (6. až 9. ročník ZŠ):

 •     v týdnu 12. - 16. 10.: 
 • 6. a 8. ročník prezenční výuka (chodí do školy)
  7. a 9. ročník povinná distanční výuka (jsou doma
 •     v týdnu 19. - 23. 10. :
  7. a 9. ročník prezenční výuka (chodí do školy)
  6. a 8. ročník povinná distanční výuka (jsou doma)
 • v týdnu od 26. 10. do 1. 11. jsou prodloužené podzimní prázdniny (všichni jsou doma)

                        Pravidla pro povinnou distanční výuku:

                        - žáci budou doma pracovat na úkolech, které dostanou zadané
                          formou pracovních listů nebo jiných pokynů
                        - zadání budou zveřejněna na webových stránkách školy
                        - četnost pracovních listů, pokynů
                                                    Čj, Ma, Aj                          2 PL týdně (zveřejněny v Po a St)
                                                    ostatní naukové předměty 1 PL týdně (zveřejněny v Út)
                        - v rámci distanční výuky se bude především opakovat a procvičovat již probrané učivo
                        - žáci odevzdají vypracované PL svému vyučujícímu určeným způsobem,
                          jejich práce bude ohodnocena a může být zahrnuta do celkové klasifikace

5. Výuka plavání ve dnech 14. a 21. 10. je z důvodu uzavření bazénů zrušena.
O závěrečném plavání ve středu 4. 11. 2020 se rozhodne podle vývoje situace.
6. Žádám všechny rodiče a žáky, aby sledovali sdělovací prostředky a web školy – informace o tom,
zda budou mimořádná opatření pokračovat i v listopadu.
7. Další opatření ve dnech 12. - 23. 10. 2020
• v uvedených dnech ruším odpolední výuku Hv
• dopolední výuku Hv v uvedených dnech může vyučující nahradit jiným předmětem
• ruším výuku Tv 6. až 9. ročníku
V Hutisku-Solanci dne 9. 10. 2020 Petr Urda, zřš

    5. Výuka plavání ve dnech 14. a 21. 10. je z důvodu uzavření bazénů zrušena.
        O závěrečném plavání ve středu 4. 11. 2020 se rozhodne podle vývoje situace.

    6. Žádám všechny rodiče a žáky, aby sledovali sdělovací prostředky a web školy
        – informace o tom, zda budou mimořádná opatření pokračovat i v listopadu.

    7. Další opatření ve dnech 12. - 23. 10. 2020
            • v uvedených dnech ruším odpolední výuku Hv
            • dopolední výuku Hv v uvedených dnech může vyučující nahradit jiným předmětem
            • ruším výuku Tv 6. až 9. ročníku

Mimořádné opatření


Mimořádné opatření MZ k plošné povinnosti nošení ochranných prostředků úst a nosu ve všech vnitřních prostorech staveb a ve veřejné hromadné dopravě, které nabylo účinnosti dne 10.9.2020

Mimořádné opatření nošení ochraných prostředků dýchacích cest

Mám příznaky onemocnění COVID - 19

  Byl jsem v kontaktu s osobou s nákazou COVID - 19  

Péče o roušky

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádné opatření MZ k plošné povinnosti nošení ochranných prostředků úst a nosu ve všech vnitřních prostorech staveb a ve veřejné hromadné dopravě, které nabylo účinnosti dne 10.9.2020 v 00:00 hod.

 
 
 

Zahájení školního roku 2020/21

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

---------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ WI-FI

Naše škola využívá dvě paralelní wi-fi sítě. Jedna je pro vnitřní potřeby školy a druhá je veřejná s omezenou rychlostí stahovaných dat, ke které mají žáci a další osoby přítomné v budově školy volný přístup. Toto rozhodnutí je plně v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 školského zákona, podle něhož má ředitel školy plnou pravomoc rozhodovat ve věcech vzdělávání a školské služby. Ustanovení školního řádu pro používání elektronických přístrojů žáky stanovuje tato pravidla: "V průběhu vyučovací hodiny mají žáci mobilní telefony vypnuty a v odůvodněných případech lze požádat vyučujícího učitele o výjimku; dále je žákům zakázáno pořizovat obrazové a zvukové nahrávky v prostorách školy."
V souladu s modernizací vzdělávání ve školách se i naše škola zapojila do několika projektů a vzdělávacích akcí, kdy pedagogové používají společně s žáky ke vzdělávání aplikace, kde je on line připojení k internetu nutností. Stránky s nebezpečným a ohrožujícím obsahem jsou správcem sítě blokovány. Není nutností používat ve škole "chytré" telefony. Pro výuku škola disponuje vlastními přístroji. Pak je zcela na zvážení zákonných zástupců, jestli vůbec, a případně jaký přístroj svému dítěti pořídí.
Pouhým vypnutím jednoho zdroje informací (wi-fi ve škole) nezabráníme, aby se děti dostaly k informacím jinde, proto je na místě především důsledná výchova, a to jak ze strany školy, tak především ze strany rodičů... 


Šárka Gajová, ředitelka školy