ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Vaše náměty na doplnění webových stránek pište na webmaster@zshutisko.org

Zajímavé tipy budou prokonzultovány s vedením ZŠ a MŠ.

Mimořádné opatření


Mimořádné opatření MZ k plošné povinnosti nošení ochranných prostředků úst a nosu ve všech vnitřních prostorech staveb a ve veřejné hromadné dopravě, které nabylo účinnosti dne 10.9.2020

Mimořádné opatření nošení ochraných prostředků dýchacích cest

Mám příznaky onemocnění COVID - 19

  Byl jsem v kontaktu s osobou s nákazou COVID - 19  

Péče o roušky

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádné opatření MZ k plošné povinnosti nošení ochranných prostředků úst a nosu ve všech vnitřních prostorech staveb a ve veřejné hromadné dopravě, které nabylo účinnosti dne 10.9.2020 v 00:00 hod.

 
 
 

Zahájení školního roku 2020/21

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

---------------------------------------------------------------

 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLY 2020 
 

Provoz kanceláře školy během letních prázdnin:
V období 29. 6. - 23. 8. bude úřední den pondělí od 8:00 do 12:00 hodin
v ostatních dnech jen po předchozí telefonní domluvě
od 26. 8. běžný provoz.

Po dobu rekonstrukce školy bude vstup do školy
možný jen zadním vchodem (od kotelny školy).
V případě zamčených dveří volejte telefon 571 644 262.
Pokud je to možné, využijte ke komunikaci se školou

e-mail: info@zshutisko.org

telefon: +420 571 644 262

---------------------------------------------------------------

PODMÍNKY A PRAVIDLA V ZŠ a MŠ PO ZNOVUOTEVŘENÍ

Pravidla pro omezený provoz I. stupně ZŠ

 Pravidla pro omezený provoz MŠ 

---------------------------------------------------------------

Pravidla pro omezený provoz I. stupně ZŠ

ŠKOLNÍ WI-FI

Naše škola využívá dvě paralelní wi-fi sítě. Jedna je pro vnitřní potřeby školy a druhá je veřejná s omezenou rychlostí stahovaných dat, ke které mají žáci a další osoby přítomné v budově školy volný přístup. Toto rozhodnutí je plně v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 školského zákona, podle něhož má ředitel školy plnou pravomoc rozhodovat ve věcech vzdělávání a školské služby. Ustanovení školního řádu pro používání elektronických přístrojů žáky stanovuje tato pravidla: "V průběhu vyučovací hodiny mají žáci mobilní telefony vypnuty a v odůvodněných případech lze požádat vyučujícího učitele o výjimku; dále je žákům zakázáno pořizovat obrazové a zvukové nahrávky v prostorách školy."
V souladu s modernizací vzdělávání ve školách se i naše škola zapojila do několika projektů a vzdělávacích akcí, kdy pedagogové používají společně s žáky ke vzdělávání aplikace, kde je on line připojení k internetu nutností. Stránky s nebezpečným a ohrožujícím obsahem jsou správcem sítě blokovány. Není nutností používat ve škole "chytré" telefony. Pro výuku škola disponuje vlastními přístroji. Pak je zcela na zvážení zákonných zástupců, jestli vůbec, a případně jaký přístroj svému dítěti pořídí.
Pouhým vypnutím jednoho zdroje informací (wi-fi ve škole) nezabráníme, aby se děti dostaly k informacím jinde, proto je na místě především důsledná výchova, a to jak ze strany školy, tak především ze strany rodičů... 


Šárka Gajová, ředitelka školy