Přeskočit na obsah

Rozvrh hodin

1. třída
Rozvrh hodin 1. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMATVTV
ÚtČJČJ
MAVV
StČJČJMAPRV
ČtČJČJMAHVPAj
ČJČJMAPRV
2. třída
Rozvrh hodin 2. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMAČJPRV
ÚtČJMAČJVV
StČJMATVTV
ČtČJMAČJPRVHV
ČJMAČJPAj
3. třída
Rozvrh hodin 3. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMAČJAJPRV
ÚtČJMAČJPRVHV
StČJMAČJAJTVTV
ČtČJMAČJAJ
ČJMAVV
4. třída
Rozvrh hodin 4. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7.h odina8. hodina9. hodina
PoČJMAAJVLČJ
ÚtČJAJHVPVDMA - 1/2MA - 1/2
StČJMAVVVVČJ - 1/2ČJ - 1/2
ČtČJMATVTVAJ
ČJMAPVDVLINF
5. třída
Rozvrh hodin 5. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJAJČJPVD
ÚtČJMAAJVLVVVV
StČJMAPVDMA - 1/2MA - 1/2
ČtČJMAAJVLČJ/ INFČJ/ INF
ČJMATVTVHV
6. třída
Rozvrh hodin 6. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMAMAAJTV/ PČ/ INFTV/ PČ/ INF
ÚtAJMAČJTV/ PČ/ INFTV/ PČ/ INFHV
StČJZEOVRVRV
ČtČJAJMAČJZE
VVVVMA
7. třída
Rozvrh hodin 7. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoMAFYČJTV/ INF/ PČTV/ INF/ PČRVRV
ÚtZEMAČJTV/ INF/ PČTV/ INF/ PČ
StMAFYAJHVNJ/ RJ/ ŠpJČJ - 1/2VV
ČtAJMAČJ
MANJ/ RJ/ ŠpJOVAJZE
8. třída
Rozvrh hodin 8. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoAJMACHČJZEVVVV
ÚtOVČJZEAJNJ/ RJ/ ŠpJINFINF
StMAMAFYHVCH
ČtFYČJČJ - 1/2MATV/ RV/ PČTV/ RV/ PČ
NJ/ RJ/ ŠpJMAAJTV/ RV/ PČTV/ RV/ PČ
9. třída
Rozvrh hodin 9. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJNJ/RJOVMACHVVVV
ÚtMAČJAJCH
StZEAJFYČJHVINFINF
ČtMAFYMANJ/ RJTV/ PČ/ RVTV/ PČ/ RV
MA/ ČJMA/ ČJAJČJTV/ PČ/ RVTV/ PČ/ RV