Rozvrh

1. třída
Rozvrh hodin 1. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMČJPRVHV
ÚtČJMČJ
StČJMČJPRVPAJ
ČtČJMTVTV
ČJMČJVV
2. třída
Rozvrh hodin 2. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJČJMHVČJ - 1/2
ÚtČJČJMPAJČJ -1/2
StČPRVTVTV
ČtČJMVVM - 1/2
ČJMPRVČJM - 1/2
3. třída
Rozvrh hodin 3. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMTVTVČJ
ÚtČJMAJPRVVV
StČJMČJAJHV
ČtČJMČJPRVM - 1/2
ČJAJČJPRVM - 1/2
4. třída
Rozvrh hodin 4. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7.h odina8. hodina9. hodina
PoAJČJMVLČJ - 1/2
ÚtČJMTVTVHVČJ - 1/2
StČJTVMPVDČJSBOR - N
ČtČJAJMVVVV
MAJVL / PVDČJ
5. třída
Rozvrh hodin 5. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMPVDAJČJHV
ÚtČJMVLAJČJ - 1/2
StČJMPVDAJPOČPOČ
ČtČJMVLČJ - 1/2
ČJMTVTVVVVV
6. třída
Rozvrh hodin 6. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoDČJAJMTV - D
RV/POČ - CH
TV - D
RV/POČ - CH
ÚtČJOVMTV - CH
RV/POČ - D
TV - CH
RV/POČ - D
StFČJAJZM
ČtČJAJMVVVV
DČJMHVZ
7. třída
Rozvrh hodin 7. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoFAJMDTV - D
RV/PČ - CH
TV - D
RV/PČ - CH
Hv
lichý týden
Hv
lichý týden
ÚtČJAJDZAVTV - CH
RV/PČ - D
TV - CH
RV/PČ - D
StČJAJZAVMVVVV
ČtČJRJ / NJMOVZ
ČJRJ / NJMZF
8. třída
Rozvrh hodin 8. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMDCHZVV
sudý týden
VV
sudý týden
ÚtFMAJRJ / NJCHHV
StČJZMZAVOV
ČtFČJMRJ / NJTV - D
RV/PČ - CH
TV - D
RV/PČ - CH
ČJDAJAJTV - CH
RV/PČ - D
TV - CH
RV/PČ - D
9. třída
Rozvrh hodin 9. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMCHRJ / NJFZHV
sudý týden
HV
sudý týden
ÚtVVMČJDFOV
StAJMČJCHRJ / NJ
ČtAJMČJDTV - D
RV/PČ - CH
TV - D
RV/PČ - CH
VOLP
AJMČJTV - CH
RV/PČ - D
TV - CH
RV/PČ - D