Rozvrh

1. třída
Rozvrh hodin 1. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMČJVV
ÚtČJMČJPRVPAJ
StČJMČJHV
ČtČJMTVTV
ČJMČJPRV
2. třída
Rozvrh hodin 2. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMAČJPRVPAJ
ÚtČJMAPRVČJČJ -1/2
StČJMATVTVČJ - 1/2
ČtČJMVV
ČJMČJHV
3. třída
Rozvrh hodin 3. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoAJMČJHVČJ - 1/2
ÚtČJAJMVVČJ - 1/2
StČJMČJPRVTVTV
ČtČJMČJPRVAJ
ČJMČJPRV
4. třída
Rozvrh hodin 4. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7.h odina8. hodina9. hodina
PoČJMČJAJČJ - 1/2
ÚtČJMTVTVHVAJ
StČJTVVLVVVV
ČtČJMPVDAJČJ - 1/2
ĆJMMPVD/ VL
5. třída
Rozvrh hodin 5. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoPVDČJAJPVDVLČJ - 1/2
ÚtČJPVDMMAJ
StČJMČJVLPOČPOČ
ČtČJMAJHVVVVV
ČJMTVTVČJ - 1/2
6. třída
Rozvrh hodin 6. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMZEAJTV - D
PČ/POČ - CH
TV - D
PČ/POČ - CH
OV
ÚtČJMajTV - CH
PČ/POČ - D
TV - CH
PČ/POČ - D
StČJMZE
ČtČJMAJVVVV
ČJMFHV
7. třída
Rozvrh hodin 7. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoČJMTV - D
RV/PČ - CH
TV - D
RV/PČ - CH
ÚtČJMFYTV - CH
RV/PČ - D
TV - CH
RV/PČ - D
OV
StČJRJ / NJAJVVVV
ČtZEFYAJMZAVZAVHV
ČJAJRJ / NJMZ
8. třída
Rozvrh hodin 8. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoMFYZAVČJAJCHVV
lichý týden
VV
lichý týden
ÚtAJČJMZERJ / NJ
StMČJOVFYCHHV
ČtMAJZETV - D
RV/PČ - CH
TV - D
RV/PČ - CH
ČJRJ / NJTV - CH
RV/PČ - D
TV - CH
RV/PČ - D
9. třída
Rozvrh hodin 9. třídy
1. hodina2. hodina3. hodina4. hodina5. hodina6. hodina7. hodina8. hodina9. hodina
PoMAJFYČJCHRJ / NJVV
ÚtZEMAJČJCHHV
StČJMRJ / NJOVVOLP / DOM
ČtAJFYMČJTV - D
RV/PČ - CH
TV - D
RV/PČ - CH
ČJMTV - CH
RV/PČ - D
TV - CH
RV/PČ - D