Přeskočit na obsah

Projekty

Zkvalitnění vzdělávání a spolupráce

Naše škola využila již počtvrté výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. I tentokrát je projekt financovaný z prostředků ESF, nyní však nově prostřednictvím Operačního programu Jan Ámos Komenský a státního rozpočtu České republiky.   

Náš projekt s názvem „Zkvalitnění vzdělávání a spolupráce“ tak navázal na úspěšnou realizaci dvouletého projektu Rozvíjíme vzdělávání v ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec formou šablon III. Realizace projektu je v období od 1.9.2022 do 31.8.2025.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání a spolupráce je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání v MŠ i ZŠ, inovativní vzdělávání žáků ZŠ a účastníků zájmového vzdělávání v ŠD a tematická a komunitní setkávání.

V průběhu celého projektu bude realizováno celkem 8 rozdílných aktivit.

Jedná se např. o tyto aktivity:

Mateřská škola:

 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Základní škola:

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v ZŠ
 • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Školní družina

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v ŠD
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Získaná dotace ve výši 1 574 488,- Kč bude využívána na rozvíjení a prohlubování vzdělávání dětí v mateřské škole a žáků na základní škole a zároveň na zvyšování odborných kompetencí pedagogů naší školy. Nastavené aktivity byly vybrány s cílem rozvíjet a prohlubovat školní činnost v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj a zdokonalování vzdělávání dětí a žáků v Hutisku-Solanci.

Máte-li zájem o bližší informace o projektu, obraťte se prosím na kancelář školy na tel. 571 644 262.

Projekt: „Zkvalitnění vzdělávání a spolupráce“, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001413. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Jan Ámos Komenský a státního rozpočtu ČR.


Názov projektu – Dvojhlas – Moravsko-slovenská vzájomnosť vo vzdelávaní
Názov projektu v angličtine -Twoovoices-Moravian-Slovak reciprocity in education
Hlavný cieľ projektu -Výmena osvedčených postupov
Začiatok projektu  2020-09-01
Celkové trvanie projektu 24 mesiacov- predĺžené 36 mesiacov
Koniec projektu  2022-08-31
Národná agentúra žiadajúcej organizácie- SK01 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Jazyk použitý pre vyplnenie formuláru- Slovenský

C1-Spoločné puto,
C2-postopách našich predkov,
C3- Spoločné a predsa iné,
C4- Spoločná kultúra v dobe spoločného spolužitia a dnes.

Základná škola v Makove vypracovala projekt školského výmenného partnerstva so zámerom získať praktické odborné zručnosti pre žiakov prostredníctvom moravsko-slovenskej výmeny, zefektívniť vyučovanie výchovných, všeobecnovzdelávacich predmetov, prepojiť spoluprácu partnerských škôl na medzinárodnej úrovni a prispôsobiť základnú pedagogickú dokumentáciu aktuálnym potrebám výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. Projekt je zameraný na výmenu osvedčených vzdelávacích postupov a stratégií medzi partnerskými školami a overenie zručností žiakovi v oblasti výtvarnej výchovy a iných predmetov a jej prepojenia na IKT technológie.


Rozvíjíme vzdělávání v ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec formou šablon III

Naše škola již potřetí využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III, která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky.

Náš projekt s názvem „Rozvíjíme vzdělávání v ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec formou šablon III“ tak navázal na úspěšnou realizaci dvouletého projektu Šablony II v ZŠ a MŠ Hutisku-Solanci. Projekt bude realizován v období od 1.9.2020 do 31.8.2022.

Projekt šablony III je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora rozvojových aktivit prostřednictvím realizace klubů pro žáky, doučování a realizací projektových dnů ve škole i mimo ní.

V průběhu celého projektu bude realizováno celkem 9 rozdílných aktivit.
Jedná se např. o tyto aktivity:

Mateřská škola:

 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Projektové dny ve výuce
 • Projektové dny mimo školu

Základní škola:

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Kluby pro žáky ZŠ
 • Projektové dny ve výuce
 • Projektové dny mimo školu


Získaná dotace ve výši 807 153,- Kč bude využívána na rozvíjení a prohlubování vzdělávání dětí v mateřské škole a žáků na základní škole a zároveň na zvyšování odborných kompetencí pedagogů naší školy. Nastavené aktivity byly vybrány s cílem rozvíjet a prohlubovat školní činnost v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj a zdokonalování vzdělávání dětí a žáků v Hutisku-Solanci.

Máte-li zájem o bližší informace o projektu, obraťte se prosím na kancelář školy na tel. 571 644 262


Program HOBIT

HOdina BIologie pro živoT:
HOBIT je inovativní vzdělávací program určený pro žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií. Smyslem programu je předat žákům zcela jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku srdečního a mozkového infarktu. Žáci se učí reagovat pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání na příznaky těchto onemocnění tak, aby byli schopni postiženému zachránit život.

Cíle programu

 • Naučit děti, jak zachránit život při mozkovém nebo srdečním infarktu
 • Zvýšit povědomí o mrtvici a srdečním infarktu v populaci
 • Rozšířit validovanou vzdělávací platformu jak národně, tak mezinárodně

Ovoce a zelenina a mléko do škol

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých žákům do základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodáváme zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení konzumace čerstvého ovoce, zeleniny, čerstvého mléka a mléčných výrobků, ale i vzdělávání žáků v oblasti stravovacích návyků a zpracování potravin prostřednictvím exkurzí, ochutnávek, vzdělávacích či soutěžních akcí propagující spotřebu ovoce, zeleniny, mléka, mléčných výrobků.


Šablony II v ZŠ a MŠ Hutisku-Solanci

Naše škola znovu využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II., která je financována z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky.
Náš projekt má název „Šablony II v ZŠ a MŠ Hutisku-Solanci“ a jeho realizace je od 1.9.2018 do 31.8.2020
a navázal tak na úspěšnou realizaci dvouletého projektu Podpora ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec formou šablon I.
Projekt šablony II je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí a žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející využívání ICT ve výuce,
spolupráce s rodiči dětí a žáků a spolupráce s veřejností.
V projektu jsou nově zahrnuty také samostatné aktivity pro děti navštěvující školní družinu.
V průběhu celého projektu bude realizováno celkem 24 rozdílných aktivit. (Kompletní seznam aktivit je k dispozici v kanceláři školy.)

Jedná se např. o tyto aktivity:

Mateřská škola:
 • Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí
 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • Projektové dny ve škole a mimo školu
 • Komunitně osvětová setkávání
Základní škola:
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Tematické kluby pro děti a žáky
 • CLIL ve výuce
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Tandemová výuka
Školní družina:
 • Projektové dny v družině a mimo družinu
 • Tematické kluby pro děti a žáky

Získaná dotace ve výši 1 449 425,- Kč bude využívána na rozvíjení a prohlubování vzdělávání dětí v mateřské
škole a žáků na základní škole a zároveň na zvyšování odborných kompetencí pedagogů naší školy. Nastavené
aktivity byly vybrány s cílem rozvíjet a prohlubovat školní činnost v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj
a zdokonalování vzdělávání dětí a žáků v Hutisku-Solanci.

Máte-li zájem o bližší informace o projektu, obraťte se prosím na kancelář školy na tel. 571 644 262.


I naše ručičky dokáží věcičky !!!


V rámci programu MaS05-19 Podpora vybavení dílen v základních školách získala naše Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec podporu Zlínského kraje na podaný projekt „I NAŠE RUČIČKY DOKÁŽÍ VĚCIČKY“ v celkové výši 100 000 Kč pod registračním číslem D/2207/2019/Šk. Dotaci jsme použili na nákup dílenského nářadí pro školní dílnu, kterou využívají žáci v rámci pracovních činností.

Nové svěráky, pilky, svěrky, pokosníky, hoblíky a další ruční nářadí sice nemohli kvůli situaci s koronavirem žáci využít v plné míře, ale prostředí dílen jsme nákupem nářadí obohatili a je připraveno na jejich šikovné ruce v novém školním roce. Pracovní činnosti se díky novým nástrojům a nářadím mohou rozšířit o nové rukodělné pokusy se dřevem, kovem a dalšími materiály. Zkušenosti a dovednosti, které se jim podaří ve školní dílně získat, pak mohou rozšířit a uplatnit v dalším životě.

Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm

Naše škola je zapojena do projektu, který realizuje město Rožnov pod Radhoštěm. V rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality
ve vzdělávání, získalo město Rožnov p. R. finanční podporu z EU a státního rozpočtu ve výši
16,512 mil. Kč na realizaci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov
pod Radhoštěm“, r.č. CZ.1.07/1.1.00/46.0019.

Primárním cílem projektu, který započal v červnu 2014 a skončí v červnu 2015, je podpora
žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.
Na základě individuálně zpracovaného plánu podpory pro tyto žáky probíhají individuální
konzultace s psychologem a speciálním pedagogem, byly stanoveny metodické postupy
vzdělávání pro tyto žáky za pomocí mentora, uskutečňuje se průběžné individuální vzdělávání
každého žáka pedagogy jednotlivých škol (individuální konzultanti), probíhají tripartitní
schůzky s rodiči a další aktivity. Do projektu je zapojeno téměř 300 individuálně koučovaných
žáků základních škol, 230 pedagogů a 25 vedoucích pracovníků z 12 základních škol
rožnovského regionu.

Neméně důležitou aktivitou projektu je příprava a zpracování strategického dokumentu
s názvem Návrh lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Rožnov pod
Radhoštěm, který má navrhnout plán sledování a nastavit metody ke zlepšování kvality výkonu
základních škol působících ve správním obvodu Rožnov pod Radhoštěm. Informace pro
výsledný dokument jsou mimo jiné získávány ze zpracovávaných analýz, z jednání na
workshopech a kulatých stolech, na kterých se setkávají a diskutují zástupci všech
zainteresovaných stran pracující, ať již v přímé práci s žáky ve škole, či mimo ní, nebo zástupci
státní správy a samosprávy.

Součástí projektu je také zabezpečení vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených
základních škol zaměřené na včasnou identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem a na
efektivní práci s nimi a podpora spolupráce mezi základními školami a dalšími subjekty
působícími v oblasti vzdělávání. Tato spolupráce je zaměřena na vznik sítě mezi základními
školami se sídlem na území ORP Rožnov p. R., dále zástupci ORP Rožnov p. R., zejména pak ze
školského odboru a odboru sociálně právní ochrany dětí a dalšími spolupracujícími články v
oblasti vzdělávání. Při tvorbě sítě bude také využito zkušeností pedagogů ze ZŠ praktické a
speciální v Rožnově p. R., kteří budou zdrojem zkušeností práce s žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami pro pedagogy z běžných škol.

V současné době se setkáváme s pozitivními ohlasy na průběh projektu nejen z řad rodičů a
žáků, ale také ze strany samotných pedagogů. Této kladné pozitivní zpětné vazby jsme dosáhli
hlavně díky skvělé spolupráci ředitelů a ředitelek zapojených škol s ostatními členy
realizačního týmu, kteří svým proaktivním přístupem vytvořili pevné zázemí (prostředí)
vedoucí k úspěšné realizaci všech aktivit projektu.