Přeskočit na obsah

O nás

Jsme vesnická mateřská škola, běžného typu se všeobecným zaměřením, které nabízí dětem poznávání a prožívání širokého spektra činností v různých oblastech. Více pozornosti věnujeme ekologii, zdravému životnímu stylu, spolupráci se ZŠ a rodinou.

Od roku 2001 se stala MŠ součástí ZŠ, kdy jsme byli sloučeni v jeden právní subjekt a od roku 2006 používáme také nový název Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec.

V září 2011 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná MŠ v prostorách ZŠ, která měla 2 třídy. V srpnu 2020 byla zahájena rekonstrukce ZŠ a MŠ, kdy bylo nad MŠ přistavěno 1 patro a MŠ přibyla 3.třída. Třídy byly pojmenovány:

Berušky – 2,5-3,5 let (třída červenožlutá)
Rybičky – 3,5 – 6 let (třída modrožlutá)
Žabičky – 5 – 7 let (třída zelenožlutá)

Každá třída má ve stejných barvách laděnu také šatnu a umývárnu.

Velkou výhodou naší MŠ je krásná a rozlehlá zahrada, kterou využíváme po celý školní rok. Během letních prázdnin 2011 byly tyto zahrady nově oploceny a ze získané dotace na projekt „Barevné zahrady“, vybaveny moderními hracími prvky, které dětem poskytnou co nejvíce příležitostí k aktivnímu pohybu.

Ve stejnou dobu proběhla rozsáhlá rekonstrukce školního hřiště, které rovněž můžeme využívat ke sportovním činnostem. ZŠ našim nejmenším umožnila využívat i tělocvičnu a keramickou dílnu.

Pracujeme podle ŠVP PV s názvem „Hrajeme si celý rok“, který se opírá o čtvero ročních období a od těch se odvíjíjednotlivé integrované bloky a podtémata. Je zaměřen na práci s prožitkem a zkušeností, fantazií a smyslovým vnímáním.

Po celý rok je pro děti připraven pestrý program, který zahrnuje nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce, besedy, výstavy a výlety. Několikrát ročně do MŠ zavítají různá divadla, kouzelník, členové městské policie, hasičů, záchranné služby a mysliveckého sdružení.

Děti z předškolní třídy vystupují v obci se svým programem na oslavách ke Dni matek, několikrát ročně vítají nové občánky na OÚ, členům klubu důchodců zpívají na jejich květnovém setkání a účastní se místního kola soutěže „O zlatou srnčí trofej“.

MŠ nabízí předškolním dětem také nadstandardní aktivity – plavání, lyžařský kurz a logopedii.