O nás

Jsme vesnická mateřská škola, běžného typu se všeobecným zaměřením, které nabízí dětem poznávání a prožívání širokého spektra činností v různých oblastech. Více pozornosti věnujeme ekologii, zdravému životnímu stylu, spolupráci se ZŠ a rodinou.

Od roku 2001 se stala MŠ součástí ZŠ, kdy jsme byli sloučeni v jeden právní subjekt a od roku 2006 používáme také nový název Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec.

V září 2011 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná MŠ v prostorách ZŠ. Je celá vybavena novým nábytkem, elektronikou a hračkami. Má kapacitu 56 a dvě třídy, ve kterých jsou děti rozděleny podle věku, a které jsou barevně odlišeny. První třídu žluto modrou navštěvují děti 3-5 leté a druhou žluto zelenou třídu navštěvují děti 5-7 leté. Každá třída má ve stejných barvách laděnu také šatnu a umývárnu.

Velkou výhodou naší MŠ je krásná a rozlehlá zahrada, kterou využíváme po celý školní rok. Během letních prázdnin 2011 byly tyto zahrady nově oploceny a ze získané dotace na projekt „Barevné zahrady“, vybaveny moderními hracími prvky, které dětem poskytnou co nejvíce příležitostí k aktivnímu pohybu.

Ve stejnou dobu proběhla rozsáhlá rekonstrukce školního hřiště, které rovněž můžeme využívat ke sportovním činnostem. ZŠ našim nejmenším umožnila využívat i tělocvičnu a keramickou dílnu.

Pracujeme podle ŠVP PV s názvem „Hrajeme si celý rok“, který se opírá o čtvero ročních období a od těch se odvíjíjednotlivé integrované bloky a podtémata. Je zaměřen na práci s prožitkem a zkušeností, fantazií a smyslovým vnímáním.

Po celý rok je pro děti připraven pestrý program, který zahrnuje nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce, besedy, výstavy a výlety. Několikrát ročně do MŠ zavítají různá divadla, kouzelník, členové městské policie, hasičů, záchranné služby a mysliveckého sdružení.

Děti z předškolní třídy vystupují v obci se svým programem na oslavách ke Dni matek, několikrát ročně vítají nové občánky na OÚ, členům klubu důchodců zpívají na jejich květnovém setkání a účastní se místního kola soutěže „O zlatou srnčí trofej“.

MŠ nabízí předškolním dětem také nadstandardní aktivity – plavání, lyžařský kurz, tenisovou školičku, kroužek keramiky, kroužek angličtiny, flétničky a logopedii.