Přeskočit na obsah

Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

Ředitelka školyMgr. Šárka Gajová
Zástupce ředitelkyMgr. Petr Urda
Třídní učitelé
Mgr. et Mgr. Žaneta Rybářovápřípravná třída
Mgr. Jaroslava Kramolišová1. třída
Mgr. Sylva Kaňáková2. třída
Mgr. Petra Venclová3. třída
Mgr. Dagmar Plesníková4. třída
Soňa Blinková5. třída
Mgr. Irena Petersen6. třída
Mgr. Nikola Mikulenková7. třída
Mgr. Lenka Kantorová8. třída
Mgr. et Ing. Beáta Kotulková9. třída
Netřídní učitelé
Mgr. Barbora Hanslianová
Mgr. Petra Grigorescu
Mgr. Miroslav Šíra
Mgr. Daniel Tovaryš
Bc. Daniel Ernest
Leoš Cáb
Mgr. Vladimír Růčka
Mgr. Monika Dvořáková – školní psycholog
Asistenti pedagoga
Barbora Kašpaříková
Pavlína Vašutová
Jitka Blinková
Rozálie Maňásková
Vychovatelky školní družiny
Pavla Kolečková
Jitka Malinová
Rozálie Maňásková

Provozní zaměstnanci

ekonomka a účetní školyIng. Magdalena Proroková
školníkJan Pavlíček
provoz a úklidOldřiška Pavlíčková
Kateřina Baklíková
Anna Mitášová
Olga Minarčíková Fojtášková
Renata Hlaváčová
Miroslava Růčková
vedoucí školní jídelnyEva Vičanová
kuchařkyMária Šarfová
Marie Surovčáková
Jana Romanová
Alexandra Pechalová
Miluše Bolcková
Martina Chudějová