Nadační fond

Nadační fond ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec registrován u Finančního úřadu v Rožnově p./R. při naší škole funguje řadu let. Princip NF spočívá ve vzájemné spolupráci učitelů a rodičů žáků této základní a mateřské školy. Podílí se společně na organizování školních a mimoškolních aktivit žáků naší školy. Jako každý rok škola pořádá řadu akcí kulturních, sportovních (Zlínský Vorvaň, uspávání broučků, Mikulášská nadílka, Den dětí, soutěže, apod.). Abychom mohli tyto akce podporovat, hledáme pro svou činnost sponzory. Těmi největšími jsou rodiče našich žáků, kteří v každém školním roce přispívají do NF.

Správní rada NF
PředsedaAndrea Fiurášková
ČlenTaťáňa Kolářová
ČlenJaroslava Kramolišová
ČlenPavel Chuděj

I letos bychom Vás chtěli poprosit o finanční dar minimální částky 250,- Kč (výše závisí na Vašich možnostech). Rádi uvítáme finanční či věcné dary sponzorů. Finanční obnos – dar odevzdejte třídním učitelkám do konce října 2018. Děkujeme Vám všem, kteří jakoukoliv formou přispějete do NF a věřte, že veškeré finanční i věcné dary jsou použity ve prospěch Vašich dětí.
Všechny vybrané finanční prostředky jsou využívány pouze ve prospěch žáků ZŠ.
Pro informaci, každý nový školní rok přikládáme přehled příjmů a výdajů za dané období.

Nadační fond hradí žákům:
  • jízdné na soutěže
  • přispívá na jízdné kulturních akcí
  • ceny na jednotlivé soutěže uskutečněné na ZŠ (memoriál C. Macha, šplh, recitační soutěž, apod.)
  • dárečky a upomínkové předměty ( Mezinárodní den dětí, pasování na školáky, apod.)
  • mikulášskou nadílku + vánoce

Děkujeme všem rodičům, kteří přispějí jakoukoliv finanční částkou.