Přeskočit na obsah

Nadační fond

SouborPopisDatum přidáníVelikost souboruStažení
doc Nadační fond - Výroční zpráva o hospodaření za rok 202125.5.2022 18:5516 KB280
pdf Statut Nadačního fondu25.10.2023 13:471 MB106
doc Výroční zpráva o hospodaření r. 202225.10.2023 13:4618 KB123

NADAČNÍ FOND ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

IČO: 66184509
č.účtu : 1760490369/0800

Hlavním cílem nadačního fondu ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec je podpora vhodných aktivit dětí a mládeže, a to jak ve vztahu k výuce, tak volnočasovým aktivitám. Dalším cílem je modernizace výchovně – vzdělávacího procesu, rozvoj duchovních hodnot a ochrana přírodního bohatství.

Hlavní činností je podpora kulturních a sportovních aktivit žáků školy, podpora a vybavení zájmové a mimoškolní činnosti, činnosti družiny a umožnění exkurzí žáků školy, odměňování žáků, kteří dosáhli významných úspěchů ve vzdělávacích, kulturních a sportovních činnostech.

V současné době pracuje v tomto složení:

Správní rada NF
PředsedaAndrea Fiurášková
ČlenTaťáňa Kolářová
ČlenMgr. Jaroslava Kramolišová
ČlenKateřina Dorotíková

Příjmy do nadačního fondu tvoří:

–          příspěvky od rodičů (hlavní příjem)

–          sponzorské dary

–          výdělek ze školního plesu

Výdaje nadačního fondu: 
všechny finanční prostředky jsou využívány výhradně ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec (nákup učebních pomůcek, nákup knih do žákovské knihovny, nákup hraček do školní družiny, materiální zabezpečení pro celoškolní akce).

Nadační fond hradí žákům:

–          jízdné na všechny soutěže, kterých se žáci účastní (v rámci školních soutěží)

–          ceny na jednotlivé soutěže uskutečněné základní školou

–          mikulášskou nadílku

Nadační fond přispívá žákům na:

–          na jízdné na kulturní akce, přednášky, exkurze

–          na jízdné na lyžařský výcvik (5. a 7. tříd), na zimní soustředění, divadelní představení

V průběhu října až listopadu se obracíme na rodiče se žádostí o příspěvek do Nadačního fondu ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec.

Pro informaci, každý nový školní rok přikládáme přehled příjmů a výdajů za dané období.

Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří přispívají jakoukoli finanční částkou.

Nadační fond ZŠ a MŠ si je vědom skutečnosti, že svou činnost nemůže rozvíjet bez velké podpory Vás dárců. Všem rodičům, sponzorům a přispěvovatelům děkujeme za přízeň a za podporu žáků naší školy.

Andrea Fiurášková (předsedkyně NF)