Školská rada

Od 1.1.2006 začala na naší škole pracovat Školská rada, která byla vytvořena jako povinný orgán zřizovatele u základních, středních a vyšších odborných škol. Jejím účelem je umožnit účast zřizovatele zletilých žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy na chodu školy podle zákona č. 561/2004 Sb. § 167.

Od listopadu 2012 pracuje školská rada ve složení:

zástupce zřizovateleIvona Vardžáková, Zuzana Slováková
zástupce rodičůAndrea Fiurášková, Pavel Chuděj (předseda)
zástupce školyDana Chasáková, Jaroslava Kramolišová

Pro podněty a připomínky má Školská rada pořízenu schránku, která je umístěna v hale základní a mateřské školy.