Přeskočit na obsah

Poradenské pracoviště

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP), které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Poradenské služby v naší škole jsou zajišťovny výchovným poradcem a školním metodikem prevence.

výchovný poradceMgr. Daniel Tovaryš[email protected]
metodik prevenceMgr. Lenka Kantorová[email protected]
školní psychologMgr. Monika Dvořáková[email protected]
Konzultační hodiny: každé úterý 14.00 – 16.00 hod.
(v jiných termínech jen po telefonické domluvě)
ODBORNÁ PRACOVIŠTĚTELEFON
Pedagogicko-psychologická poradna VM571 621 643
Speciálně pedagogické centrum VM576 809 839
Linka důvěry Vsetín571 613 300
Toxikologické informační středisko224 919 293
Kurátor pro děti a mláděž571 661 575
SVP – Krizové centrum571 614 575