Přeskočit na obsah

Rybičky

Pravidla soužití Nové děti Organizace dne 

Pravidla soužití

 • při příchodu do MŠ pozdravit všechny zaměstnance i rodiče kamarádů v prostorách MŠ, také na vycházce zdravíme kolemjdoucí lidi
 • prosíme a děkujeme nejen dospělé, ale i kamarády
 • udržujeme pořádek v hračkách, stavebnicích, vše uklízíme na své místo
 • se všemi hračkami zacházíme šetrně
 • nechováme se hrubě ke kamarádům, neubližujeme si navzájem
 • nenosíme do školky hračky, žvýkačky, sladkosti (kromě bonbónů všem kamarádům-svátek, narozeniny)
 • po použití WC si umyjeme ruce, záchody nesplachujeme (splachuje  paní učitelka)
 • udržujeme pořádek ve skříňkách v šatně, oblečení ukládáme, boty dáváme pod lavičku
 • nenecháváme ve skříňkách potraviny, papíry, hračky
 • děti se snaží oblékat samostatně, paní učitelka pomáhá zapínat oblečení a zavazovat boty
 • nesaháme špinavýma rukama na stěny
 • nešlapeme v botách po lavičkách a neskáčeme po sedačce a na lehátka
 • nikdo z dětí nesmí opustit třídu bez vědomí paní učitelky
 • v jídelně si děti berou nádobí samostatně, použité nádobí vracejí do okýnka také samy
 • v jídelně nekřičí, snaží se jíst samy, paní učitelky děti dokrmují, do jídla však nenutí
 • na zahradě dbáme na bezpečnost na průlezce, skluzavce, houpačce
 • do zahradního domečku hračky uklízíme
 • na zahradě neběháme s klacky, neházíme kameny, nerozhazujeme písek do trávy ani na kamaráda
 • pokud dítě něco štípne, upadne, atd.,  vše hlásí paní učitelce


Pro rodiče nových dětí

Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat.

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí
 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
 2. Zvykejte dítě na odloučení.
 3. Veďte dítě k samostatnosti.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky …
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.
 7. Plňte své sliby.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
 10. Promluvte si s učitelkou.
Jak dítěti pomoci?
 • buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí
 • používejte stejné rituály (voďte dítě ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu)
 • rozlučte se krátce (loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte)
 • buďte citliví a trpěliví
 • ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte (každý má své povinnosti – vy práci, dítě školu, školku)
 • komunikujte s učitelkou
 • potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte (vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo apod.)
Čemu se vyvarovat?
 • nenechte se obměkčit, buďte důslední (když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém)
 • nestrašte své dítě školkou – „počkej, ve školce ti ukážou“ (za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte)
 • nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská (když zvládnete emoce vy, dítě je zvládne také, rodič musí být dítěti příkladem)
 • netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout
 • neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné

Organizace dne

6.00 – 9.30ranní hravé aktivity dle svobodné volby dítěte
individuální skupinová práce
vyvážené spontánní a řízené činnosti v centrech
8.15 – 8.45svačina
9.30 – 11.30pobyt venku
11.30 – 12.00oběd
12.00 – 14.30hygiena včetně mytí zubů
odpočinek, náhradní činnosti
14.30 – 16.30odpolední svačina
volné hry, spontánní aktivity dle svobodné volby dítěte
individuální a skupinová práce