Přeskočit na obsah

O nás

Školství do roku 1900

Obec Hutisko–Solanec vznikla sloučením dvou obcí – Hutiska a Solance. Nejstarší informace o nich a o zdejším školství můžeme najít v knize Vlastivěda moravská – II.místopis Moravy – Díl III.Jičínský kraj – čís.55 Rožnovský okres Kniha vyšla roku 1907 v Brně. Část č.55 o Rožnovském okrese napsal Čeněk Kramoliš. Z této knihy jsem čerpal informace a také z ní pochází citace.

Hutisko
První zmínky o Hutisku jsou z roku 1656, byla to ale jen osada založená Baltazarem z Žerotína. Během několika let se osada stala obcí, protože již roku 1666 mělo Hutisko své gruntovní knihy. Hutisko patřilo od svého založení k panství Rožnovskému.

První škola byla zřízena roku 1732 společně s kostelem. Do farní školy chodily původně děti z Hutiska, Solance, Prostřední Bečvy a Horní Bečvy. Roku 1792 se „odfařila“ a „odškolila“ Horní Bečva. Škola byla malá, byla to vlastně jen jedna třída pro žáky všeho věku. Žáků bylo moc a do školy se pomalu ani nevešli. Proto byla v roce 1882 zřízena druhá třída v domě čp.15. V roce 1882 bylo v I.třídě 159 žáků, ve II. třídě 84 žáků. V roce 1890 byla postavena nová budova školy a v roce 1899 byla rozšířena na školu trojtřídní.

Každá z obcí musela zajišťovat pro školu dříví na otop, celkem každý rok 3 sáhy bukového a 10 sáhů jedlového dříví z panského lesa. Ke škole patřilo také pole o výměře tří měřic.

Učitelé, kteří působili na Hutisku:
František Kyselý (1789 – 1841) – působil zde 52 let, založil školní kroniku
Josef Effenberger (1841 – 1860) – zřídil školní zahradu a sad
Štěpán Šubert (1860 – 1887) – založil žákovskou a učitelskou knihovnu
Josef Černocký (od 1887)

Podle zjištění z roku 1890 bylo v obci 348 analfabetů (neuměli číst ani psát) z 1055 obyvatel (tj.33%). V roce 1904 bylo na Hutisku školou povinných 254 žáků, v žákovské knihovně bylo 170 knih a v učitelské knihovně přes 100 svazků.

Solanec
Původně se obec psala Solánec. Osada byla založena již v 16. století, protože roku 1583 je v registrech města Rožnova zmínka o zdejším fojtství. Roku 1657 byl Solánec vyhlášen obcí a vedle fojta, který tu již byl, dostal purkmistra, gruntovní knihy a obecní úřad. Solánec patřil od založení k panství Meziříčskému.

Napřed chodívaly děti do farní školy na Hutisko. Roku 1847 si obyvatelé vzdálených chalup najali byt v domě čp. 93 za Hutí pro školu. Chodilo do ní přes 50 žáků.

„Poněvadž stavení bylo staré a též nestačilo, vystavěl majetník Josef Majer pro školu dřevěné stavení roku 1873. Byla zde jen jedna světnice pro vyučování a komůrka. Bytu pro učitele nebylo, musil spávati ve třídě. Učitel pomocný učíval zde 3 dny v týdnu a za kopcem na Hutisku zase 3 dny. Tak se zde učívalo po 16 let.“
Roku 1885 byla společným nákladem obcí Hutiska a Solánce (1600 zlatých) postavena dřevěná škola.

Učitelé, kteří působili v Solanci:
Tomáš Kahlig (1847 – 1862) – bydlel na Hutisku, založil školní kroniku
Josef Tomek (1862 – 1878)
František Šulc (1886 – 1899) – učil již v nové školní budově, založil školní knihovnu

Podle zjištění z roku 1890 bylo v obci z 964 obyvatel 347 analfabetů (tj.36%). V roce 1904 chodilo do školy v Solánci 93 dětí, žákovská knihovna měla 100 knih, učitelská 23 knihy.

Historie Základní školy

V neděli 26. srpna 1973 byla slavnostně otevřena dvanáctitřídní devítiletá škola, vybudovaná nákladem 15 miliónů korun. Stala se dominantou obce a celého okolí.

Školní rok byl zahájen 3. září 1973 pro 343 žáků z Hutiska-Solance, Vigantic, Dolní Bečvy a Rysové.

Učitelský sbor tehdy tvořili:

ředitel školy: Ladislav Bartoník
zástupce ředitele: Jan Grygar

učitelé 1.- 5. ročníku:
Jana Volková, Anastázie Žambochová, Danuše Traburová, Marie Halamíčková, Zdenka Michutová

učitelé 6.- 9. ročníku:
Alois Halamíček, Alena Hlavicová, Eliška Kovářová, Marie Polášková, Hana Šindlerová, Anna Trampotová, Josef Kutra, Marie Křenková, Zdenka Štědrá, Věra Zemanová