Přeskočit na obsah

Organizace šk. roku

Plán akcí Aktivity 

Plán akcí

ZaříSchůzka s rodiči
Předplavecký výcvik dětí s výukou
Branný den
ŘíjenVítání občánků – vystoupení dětí MŠ v obci
Předplavecký výcvik dětí s výukou
Loučení s broučky – společná akce ZŠ a MŠ
Den stromů
ListopadTématická vycházka „Zamykání lesa“
Předplavecký výcvik dětí s výukou
Návštěva ZŠ v MŠ
ProsinecMikulášská nadílka
Tématická vycházka „Vánoční stromeček pro zvířátka“
Pečení vánočního cukroví
Vánoční besídka
Vánoční koncert v kostele
LedenNávštěva předškoláků v 1. třídě
Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
Lyžařský kurz
ÚnorZápis dětí do 1. třídy ZŠ
Dětský karneval v ZŠ – spol. akce ZŠ a MŠ
BřezenVítání jara, Velikonoce
Návštěva knihovny
DubenDen Země
Beseda s myslivcem, návštěva krmelce
Škola nanečisto
Zápis do MŠ
KvětenBesídka ke Dni matek v MŠ
Vystoupení dětí MŠ ke Dni matek v obci
Vystoupení dětí MŠ ke Dni matek pro Klub důchodců
Memoriál Cyrila Macha
Sportovní dopoledne 1.třídy
Děti zpívají a tančí
ČervenMDD – zábavné dopoledne, soutěže, cesta za pokladem
Vítání občánků – vystoupení dětí MŠ v obci
Výlety do okolí – Soláň, Vigantice, Prostřední Bečva
Slavnostní rozloučení se školáky – Pasování na školáky – spol. akce s rodiči
Zlatá srnčí trofej

Nadstandardní aktivity pro předškolní děti

Lyžařský kurz
Plavání