Pokyn ZŘŠ ke způsobu výuky od 12. 4. 2021

Vzhledem k rozvolňování opatření vztahující se ke koronavirové epidemii vydávám následující závazné pokyny pro období od pondělí 12. 4. 2021:

Základní škola

 1. Všechny třídy  I. stupně (1. až 5. třída) pravidelně po týdnu střídají prezenční a distanční způsob výuky (tzv. rotační výuka), a to takto:
týden  12. – 16. dubna           1. + 4. + 5.třchodí do školy (prezenční výuka)  
 2.  +  3. třjsou doma (distanční výuka)  
v dalším týdnu se způsob výuky prohodí    
 1. Prezenční výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu (zrušena výuka Tv, Hv – do uvolněných hodin se přesunou další hodiny tak, aby žáci šli na oběd po 4. nebo 5. vyučovací hodině).
 2. Distanční on-line výuka žáků I.stupně bude probíhat podle stávajícího rozvrhu (včetně Tv a Hv).
 3. Žáci II. stupně (6. až 9. třída) pokračují v distančním vzdělávání podle stávajícího rozvrhu.

Školní družina

 1. Provoz školní družiny je určen jen pro žáky, kteří mají prezenční výuku. Družina je přemístěna zpět do svých prostor, pojedou obě oddělení za podmínky zachování homogenity skupin.

Školní jídelna

 1. Žáci, kteří mají prezenční výuku, se mohou stravovat ve školní jídelně. Každá třída bude mít vyčleněny stoly, budou dodržovány rozestupy. Žáci budou ke stravování automaticky přihlášeni.
 2. Žáci, kteří mají distanční výuku, mohou odebírat obědy, ale nesmí se stravovat v jídelně (mohou tedy odebrat oběd do jídlonosičů).

Testování a obecné hygienické požadavky

 1. Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je škole uložena povinnost testovat žáky antigenními testy, a to 2 x týdně (pondělí a čtvrtek).
 2. Budou použity testové sady dodané MŠMT – SINGCLEAN – jde o jednoduché antigenní testy, žáci se budou testovat sami (u žáků nižších tříd mohou s testováním pomoci např. rodiče), získává se sekret z přední části nosu – žáci se budou sami „šťourat“ vatovou tyčinkou v přední části nosu.
 3. Test musí být proveden přímo ve škole před třídní učitelkou, ta bude zapisovat výsledky testů, nelze akceptovat testy provedené doma.
 4. Pokud je výsledek testu negativní, může se žák dále účastnit výuky. V případě pozitivního testu musí opustit budovu školy a dále postupuje podle pokynů.
 5. Testování bude probíhat ve vstupu do prostoru šaten v označených kójích.
 6. Pokud žák odmítne testování, nebude vpuštěn do školy. V takovém případě rodiče přebírají odpovědnost za jeho vzdělávání, škola nebude organizovat on-line výuku pro tyto žáky.
 7. Další podrobné informace k testování a k podmínkám výuky najdete ve složce Základní škola –> Dokumenty
  „Informace k provozu škol a školských zařízení“
  „MŠMT – manuál k provozu škol – aktualizovaný“
  „Testování – leták pro žáky“
  „Testování – leták pro rodiče“
 8. Stále trvá požadavek na zvýšené hygienické zajištění výuky (povinné nošení respirátorů po celou dobu přítomnosti ve škole, pravidelné větrání tříd, častá dezinfekce klik, vypínačů, vodovodních kohoutků apod.).
 9. Vstup cizích osob do vnitřních částí školy je možný jen v odůvodněných případech (např. zákonný zástupce pomáhající žákovi s testem apod.) Po celou dobu přítomnosti musí mít nasazený respirátor.
 10. Při jednání se školou prosím upřednostňujte distanční způsoby (telefon, mail a pod.).

!!! Prosím rodiče, aby sledovali sdělovací prostředky a web školy pro případ, že by se situace změnila. !!!