ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

26.08.2020 18:26

Zahájení školního roku 2020 / 2021
úterý 1. 9. 2020 v 7:45 hodin

na školním hřišti
(v případě nepříznivého počasí ve třídách)

První den školy :

 • V úvodním dnu po zahájení a krátkém setkání ve třídách budou žáci odvedeni do školní jídelny na oběd a poté půjdou domů. Školní družina první den není.
 • Do budovy školy mohou kromě žáků a zaměstnanců vstoupit pouze rodiče žáků 1.třídy a rodiče nových žáků 5.třídy.
 • Na první den jsou všichni žáci přihlášeni na oběd. Pro odhlášení využijte web https://strav.nasejidelna.cz/0147/faces/login.jsp

Šatny :

 • V úvodním týdnu žáci nebudou využívat šatnové skřínky, přezouvat se a odkládat oblečení budou až ve třídách.
 • Od pondělí 7. září již bude zpřístupněn prostor šaten a skřínky.

Výuka plavání :

 • Od středy 2. 9. bude probíhat plavecký výcvik pro žáky MŠ a 1. až 5. třídy.

3. a 4. třída          odjezd v 7:30

1., 2. a 5.třída      odjezd v 9:30

 • Bližší informace k plavání budou sděleny  – prosím sledujte aktuality na webu školy nebo na elektronické žákovské

Úvodní týden :

 • Pro ostatní dny úvodního týdne 2. - 4. září je v plánu zkrácená výuka, budou probíhat třídnické práce, poučení o bezpečnosti, distribuce sešitů, případně sportovně-turistické aktivity.
 • Žáci mají u sebe učebnice minulého ročníku. Plánujeme celé září opakovat a procvičovat učivo minulého školního roku. K výměně učebnic dojde na začátku října.

Školní družina :

 • Vzhledem k zatečení MŠ při stavebních pracech jsme museli mateřskou školku umístit do prostor školní družiny. Družina je proto přesunuta do Komunitního centra.
 • Děti budou do družiny odváděny pedagogickými pracovníky.
 • Rodiče si děti budou vyzvedávat v Komunitním centru, případně na základě souhlasu rodičů odchází dítě z KC domů.

Nepovinné předměty, zájmové útvary, logopedie :

 • Termín zahájení – říjen (případná změna bude oznámena)