ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Výchovný koncert

23.04.2015 07:16

Žáci 3. - 5. třídy navštívili výchovný koncert v Základní umělecké škole v Rožnově pod Radhoštěm, a tentokrát byl pořad zaměřen na italské hudební názvosloví. Děti se seznámily s pojmy určující tempo, zabarvení v hudbě (forte, fortissimo, …, adagio, largo, …)

Vyzkoušely si hudební hry – rychlost říkanek s metronomem, crescendo a decrescendo na lidové písničce.