ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Vítání občánků

29.10.2013 13:46

V neděli, 6. 10., p. uč. Mikulenková R. přivítala s hrstkou dětí na OÚ v Hutisku-Sol. naše nejmenší „občánky“. Milá slova básniček a písniček určitě potěšily každou maminku i všechny přítomné. Sešlo se 8 miminek a my jim přejeme do dalšího života spoustu zdraví a štěstí.