Přeskočit na obsah

Oslavy Dne stromů

Koncem října se slaví každoročně v naší školce jeden svátek. Neslaví jej žádné děti, ale představte si, stromy. Každá třída si zvolila jinou formu oslavy. V pondělí 18.října navštívil nejmenší Berušky pan Radek Chuděj, student oboru lesnictví a zahradnictví na Mendelově univerzitě v Brně. Připravil si pro děti zajímavou besedu o ovocných stromech s ukázkami obrázků, větviček, listů a plodů. Venku na školní zahradě si děti prohlédly opravdové ovocné stromy a k svátku jim zazpívaly písničku.      

Pan Radek Chuděj navštívil v pátek 22.října naši školku znovu, tentokrát třídu Rybiček. Zde dětem připravil podobnou besedu, ale tentokrát o stromech v lese. Ráno děti zhotovovaly za pomoci p.uč. z netradičního materiálu skřítka Podzimníčka, lesní zvířátka a stromy. Pan Chuděj si s nimi vyprávěl nad encyklopediemi, ukázal jim názorné ukázky větviček a plodů a vypravil se s nimi i na vycházku do lesa, kde je seznámil s druhy listnatých i jehličnatých stromů. Děti se dozvěděly, co stromům prospívá a co naopak škodí. Na závěr jim také popřály k svátku a celý les na zimu zamkly vlastnoručně vyrobenými klíči za doprovodu říkadla: Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez. Na ticho teď budu dbát, aby všechno mohlo spát.

       Třída předškoláků -Žabičky- pojala oslavy jiným způsobem. Ve čtvrtek 21.října zde proběhla beseda s názvem „Poznáváme stromy se skřítkem Barvínkem.“ Besedu si pro děti připravila Bc. Blanka Kopřivová a celou besedou děti provázel skřítek Barvínek, který je zábavně-naučnou formou seznamoval s různými poznatky o listnatých i jehličnatých stromech. Děti hrály pohybové hry, házely kostkou, sbíraly určené barvy listů, razítkovaly listy na velký obrázek stromu, plnily různé úkoly a došlo i na pohyb s hudbou. Zkrátka zábava, kterou ocení každý správný předškolák.

Foto v galerii MŠ