ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

MEMORIÁL CYRILA MACHA

03.06.2012 20:05

 7. květen 2012. Někdo si řekne: „To bylo pondělí po hutiské pouti.“ Jiný zase: „To bylo to pondělí před státním svátkem.“ Ale všichni v hutiské škole, na obecním úřadě a pozvaní hosté si okamžitě vybaví slavnostní otevření víceúčelového sportovního hřiště a objektu pro multifunkční využití a volnočasové aktivity.

Co tomu předcházelo? Už dlouho bylo všem zřejmé, že školní hřiště je v dezolátním stavu a jeho modernizaci nemůže obec finančně utáhnout. Pak se ale představitelům obce podařilo zpracovat projekt a získat možnost čerpat finanční prostředky z investičního programu EU.

15 450 000 korun mohlo být využito na modernizaci školního hřiště a přilehlého objektu (bývalého
skleníku) na budovu pro různorodé využití a také jako zázemí pro venkovní hřiště (sociální zařízení, šatny, umývárny).

Než byla slavnostně přestřižena páska, bylo na hřišti pořádně rušno. Všechny děti ze školy i předškoláci z mateřské školky byli zapojeni do obnoveného Memoriálu Cyrila Macha. Soutěžilo se ve sprintu i na delších tratích, ve skoku do dálky a ve vrhu koulí. Vedle atletických disciplín se soutěžilo i v kopané a ve vybíjené.

Přijeli i hosté z nedalekého slovenského města Makova. Starosta, učitelé i několik kluků a děvčat, kteří si na sportovním poli změřili síly s hutiskými žáky. Nové hřiště se jim moc líbilo a posteskli si, že by něco takového doma potřebovali.

Až přijdete na návštěvu do hutiské školy, můžete se zajít podívat k tělocvičně, kde byla na chodbě
instalována velká nástěnka. Jsou tam napsána jména žáků jednotlivých tříd – těch, kteří dosáhli
nejlepších výkonů.