Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Č.j.:     ZŠ a MŠ H-S/2022/242
Datum vydání rozhodnutí: 20.5.2022
Správní orgán:     Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou školy Mgr. Šárkou Gajovou

Ředitelka ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Mgr. Šárka Gajová rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165, odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

ředitelka školy Mgr. Šárka Gajová v. r.