ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Memoriál Cyrila Macha

08.06.2014 16:50

Tak jsme tedy hned druhý květnový den, pátek, pojali sportovně a předškoláčci z naší MŠ na Memoriálu Cyrila Macha statečně bojovali ve 3 disciplínách - běhu na 25 m, hodu do dálky a skoku do dálky.

Nádherné prostředí našeho nového sportoviště ZŠ dalo příležitost ke sportovnímu zápolení nejen našim dětem a žákům, ale i sportovcům z blízkého okolí.

Z naší MŠ se zúčastnilo 8 dětí a ostatní bouřlivě povzbuzovali. Děti bojovaly statečně a s obrovským nadšením. Vítězem byli všichni a na závěr je čekalo malé pohoštění, medaile a diplom.

Maláčci sportovali také. Závodili ve 2 družstvech ve „štafetovém běhu“. Celé sportovní klání proběhlo ve 3 kolech, ale čas byl vyrovnaný, takže zvítězili všichni. Byli odměněni diplomem, medailí a sladkostí. Procvičili si běh a reakci na signál, orientaci v prostoru, pohotovost a postřeh.

Celá MŠ žila sportovně a byl to vskutku krásně prožitý den, proto i napříště: „Sportu zdar!“