ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Karneval v družině

22.02.2016 06:35

Ve středu 27. 1. proběhla dlouho očekáváná akce školní
družiny - MAŠKARNÍ KARNEVAL. Všechny děti měly krásně připravené masky a rej
mohl začít. Během dlouhého odpoledne bylo pro každého připraveno spousta
zábavy. Nejdříve se nám představily všechny masky, potom nás svým tanečním  vystoupením pobavily děvčata ze 6. třídy,
následovaly soutěže, discotéka a také zábavná show Hutisko má talent.

Během karnevalu si děti samozřejmě mohly oddychnout u
bohatého občerstvení. Při odchodu domů si každý odnesl pamětní list a sladkou
odměnu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří dětem
pomohli s přípravou masek a tím jim umožnili prožít krásné odpoledne. Speciální
dík patří dvěma rodičům žáků 2. třídy.