ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Den dětí

14.07.2015 18:57

1. června se slaví Den dětí. Oslava nechyběla ani v naší školce. Tak jako každý rok i letos nás v MŠ na Den dětí navštívily senior-ky paní Všetičková a Krabicová z klubu důchodců. Obdarovaly děti drobnými dárečky a sladkostmi, za to jim moc děkujeme.

Tentýž den odpoledne se v tělocvičně místní ZŠ konalo" Logope-dické odpoledne" pro děti z naší školky. Celkem bylo přichystáno 10 stanovišť s úkoly zaměřenými na logopedii, které slouží jako logopedická prevence. Akce se zúčastnili rodiče se svými dětmi a všichni se skvěle bavili a plnili úkoly s nadšením. Každý potom za odměnu dostal malou pozornost.