Přeskočit na obsah

Velikonoční stezka – projektový den

Rozvoj kompetencí: k učení – vrstevnické učení, sociální, komunikativní, pracovní, občanské, k řešení problémů

Projektový den pro 0., 1. a 3. třídu

Plnění úkolů na 9 stanovištích:

  1. Zkus najít všechna písmena ze slova VELIKONOCE a zakroužkuj je. Opiš slovo VELIKONOCE. Vytvoř větu se slovem Velikonoce. (čtenářská gramotnost, český jazyk, zrakové vnímání)
  2. Kolik vidíš na obrázku žlutých vajíček? (předmatematické představy)
  3. HÁDANKY – přečti a poznej názvy jarních květin, stromů. (čtenářská gramotnost, rozumové schopnosti)
  4. ROZDÍLY – vyhledej 5 rozdílů. (zrakové vnímání)
  5. ČJ: vymysli 3 podstatná jména, vymysli 3 slovesa. MA: násobilka, sčítání a odčítání do 10, sčítání a odčítání do 100. Prostorová orientace: vpravo nahoře/dole, vlevo nahoře/dole, uprostřed. (rozumové schopnosti)
  6. RÝMY – ke slovu vymysli rým. (rozumové schopnosti: slovní zásoba)
  7. Zapamatuj si 7 obrázků, které vidíš a zopakuj je. (paměť)
  8. STÍNY – přiřazení obrázků a jejich stínů. (zrakové vnímání)
  9. Kresba velikonoční kraslice. (představivost a fantazie)
Foto v galerii ZŠ