Informace – přehled k 28. 12. 2021

Vážení rodiče,

během prosince vyšlo několik materiálů, které upravují podmínky akcí vzhledem k onemocnění Covid-19, případně se týkají jiných oblastí. Z těchto dokumentů vybírám jen to, co se nás jako ZŠ bezprostředně týká.
Celé znění dokumentů naleznete v záložce UŘEDNÍ DESKA – DOKUMENTY
Ve sdělovacích prostředcích se neustále objevují informace, co vše se chystá.
O tom, co bude opravdu platit, Vás budu informovat.

S účinností od 3. 1. 2022 přibývá zákonným zástupcům tato povinnost:

  • zákonný zástupce  je povinen škole nahlásit pozitivní výsledek PCR testu svého dítěte (žáka školy)
  • škola poté předává KHS údaje o žácích, kteří byli s pozitivním žákem v nejbližším kontaktu (např. sedí spolu v lavici apod.)
  • S účinností od 1. 1. 2022 škola umožní na základě indikace dětského lékaře vstup poskytovateli domácí péče pro poskytnutí zdravotního výkonu dětem, které si zdravotní výkon nedokáží provést sami (např. výměna stomických pomůcek, aplikace injekce, podávání léku apod.)
  • Zároveň dokument jednoznačně uvádí, že poskytování zdravotních výkonů nelze vyžadovat po pracovnících školy.

Pozn: Naše škola žádného žáka s podobnými potřebami v současnosti nemá.

Testování žáků se mění takto :
  • První dva týdny v lednu 2022 budou všichni žáci ZŠ povinně testováni AG testy dvakrát týdně – vždy v pondělí a čtvrtek (tedy 3. a 6.  a  10. a 13. ledna)
  • Od 17. 1. 2022 se bude testovat opět 1 x týdně v pondělí
  • Pokud žák v den testování chybí, bude otestován první den po návratu do školy
  • Testují se všichni žáci včetně žáků očkovaných nebo po prodělaném onemocnění

Pozn: Jde o předběžnou informaci. Je možné, že se podmínky do 3. 1. 2022 změní.