Návštěva Obecního úřadu Hutisko-Solanec

Žáci 3. třídy se zúčastnili ve čtvrtek 14. 10. prohlídky Obecního úřadu v Hutisku-Solanci. V zasedací místnosti na ně čekal pan starosta, který jim povyprávěl nejen o fungování celého úřadu, ale i o historii obce. Paní matrikářka dětem vysvětlila, co je náplní její práce, kde probíhají svatby i vítání občánků. Žáci si také prohlédli kroniky, pamětní knihy a mapy obce. Všem děkujeme za milé přijetí a za dárečky, které dětem udělaly velkou radost.

Foto v galerii ZŠ