UPOZORNĚNÍ – STRAVNÉ

Připomínám rodičům, že v měsíci červnu se již nevybírá záloha na stravné. Platit budou pouze Ti, kteří mají nějaké nedoplatky, které jsou způsobeny nepravidelnými a nevčasnými úhradami. Případné zůstatky budou převedeny do dalšího školního roku. Během prázdnin budou vyúčtování žáci, kteří naši školu opouští. Příští zálohová platba na měsíc září, proběhne z Vašich účtů v měsíci srpnu. Bohužel, strávníci platící ještě hotovostně budou muset uhradit v září platby dvě (září a poté na říjen). Doporučuji strávníkům, kteří ještě neplatí bezhotovostně, aby tuto možnost znovu zvážili. Děkuji za pochopení.

Hezké a spokojené prázdniny přeje všem

vedoucí školní jídelny