První červnový týden v první třídě

V úterý 1.června čekalo na děti 1.třídy na hřišti ZŠ překvapení k příležitosti Mezinárodního dne dětí.  
Žáci 9. třídy si pro nejmenší školáky připravili zábavná stanoviště s pohybovými i vědomostními úkoly.

Prvňáčci si tak za krásného letního počasí vyzkoušeli své chuťové vjemy na stanovišti, kde se zavázanýma očima hádali, co právě ochutnávají, přenášeli vejce na lžíci, trefovali se míčky do otvorů na klaunovi, pomocí hmatu poznávali předměty ukryté v magické krabici a mezi nejatraktivnější stanoviště zajisté patřila přírodovědná aktivita, která byla doplněna o živou ukázku, kdy jedna z žákyň přinesla košík se třemi zakrslými králíčky.

Děti prošly vyznačenou trasu a na jednotlivých stanovištích plnily pod dohledem deváťáků zadaný úkol. Každý splněný úkol byl samozřejmě odměněn. Na přípravě a realizaci celého dopoledne se podíleli žáci deváté třídy téměř sami. Zajistili si všechny kulisy, pomůcky, dárečky, odměny,… Patří jim zvláštní dík. Obětovali svůj pondělní odpolední volný čas, který mohli jistě prožít jinak, přípravám na úterní den dětí. Prvňáčci si tento den náramně užili.

Dalším zážitkovým dnem byl pátek 4.6.2021, kdy jsme navštívili Karasovu obecní knihovnu, kde žáky čekalo tradiční pasování na čtenáře. Paní knihovnice sehrály úžasnou scénku, děti předvedly své čtenářské dovednosti a poté přišlo na pasování dětí na rytíře krásného slova. Za celoroční úsilí naučit se krásně číst, obdržel každý žák pamětní list, knihu, sladkost ale především průkazku čtenáře, která jej opravňuje navštěvovat místní knihovnu a hledat krásná slova ve spoustě krásných knih.