ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

 

 

 

 

 

Školská rada

Od 1. 1. 2006 začala na naší škole pracovat Školská rada, která byla vytvořena jako povinný orgán zřizovatele u základních, středních a vyšších odborných škol. Jejím účelem je umožnit účast zřizovatele zletilých žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy na chodu školy podle zákona č. 561/2004 Sb. § 167.

 

Od listopadu 2012 pracuje školská rada ve složení

zástupce zřizovatele    -  Ivona Vardžáková, Zuzana Slováková

zástupce rodičů            - Andrea Fiurášková, Pavel Chuděj (předseda)

zástupce školy              - Dana Chasáková, Jaroslava Kramolišová

 

Pro podněty a připomínky má Školská rada pořízenu schránku, která je umístěna v hale základní a mateřské školy. Odpovědi na vaše podněty najdete na stránkách školy.