ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Pokyny pro samostudium žáků

Vážení rodiče, po dobu uzavření škol budou žákům zadávány úlohy na procvičování a opakování učiva.

  • Zadání budou zveřejňována na webu školy v nově vytvořené sekci SAMOSTUDIUM. Pro žáky prvního stupně (1. až 5. třída) budou úlohy zveřejňovány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
  • Pro český jazyk a matematiku budou týdně zveřejňovány 2 pracovní listy, a to v úterý a čtvrtek. Pro ostatní naukové předměty 1 pracovní list, a to v úterý.
  • Zadání úloh není třeba tisknout, žáci budou dle pokynů a zadání psát do školních sešitů nebo pracovních sešitů.
  • Po obnovení školní výuky vyučující zkontrolují vypracování úloh.
  • To, zda žák vypracoval zadané úlohy a jak, ovlivní výslednou známku z předmětu.
  • Chci zdůraznit, že pracovní listy budou především z učiva, které již bylo probráno. Půjde tedy hlavně o opakování a procvičování. Po obnovení výuky pak vyučující proberou s žáky nové učivo.

Po vás, jako zákonných zástupcích žáků, pouze požadujeme, abyste dohlédli na to, aby žáci samostatně pracovali dle pokynů.

Děkuji

Petr Urda, zřš

Novinky 2019/2020

V pátek 24.1.2020 navštívily děti první třídy Karasovu knihovnu. Paní knihovnice pracovala s textem J. Borneové Kamil neumí létat. Na základě příběhu si děti vysvětlily, proč je důležité naučit se číst a porozumět čtenému textu. Děti zjistily, proč je rozhodnutí navštěvovat knihovnu správná volba,...
V pátek 24.ledna hned ráno žáci 4. třídy navštívili Karasovu knihovnu. V rámci pravidelných besed s p. Vinklerovou z rožnovské knihovny tentokrát objevovali svět Roalda Dahla. Začali knihou Jirkova zázračná medicína. Zasmáli se, když si přečetli, co způsobila medicína Jirkově babičce. Do pracovního...
Také letos (v úterý 4. 2.) u nás proběhlo školní kolo Biologic-ké olympiády, kterou pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze. Je to tradiční soutěž pro ty nejlepší, co se přírodopisných znalostí týče. V tomto roce si soutěž poprvé vyzkoušeli už šesťáci –a to: Šimon Bajer, Vojta Marek a Jan...

Divadlo v Novém Jičíně

02.03.2020 00:00
Ve čtvrtek 6. února vyjela 6. třída společně se 7. třídou do divadla v Novém Jičíně, kde zhlédli představení Listování jak být klukem/ holkou. Stejnojmenné knížky představili herci Markéta Lánská a Alan Novotný. Jedná se o necenzurované avšak vřelé knihy učitelů Jamese Dawsona a Hayley Longové,...
Žáci 5. třídy navštívili v pátek 14. 2. 2020 Karasovu knihovnu, kde získali nové informace na téma: REFERÁT. Nejprve následoval odborný výklad a prezentace paní knihovnice, poté si žáci zahráli skupinovou hru s výběrem svého tématu: „Ptáci, planeta, motýli, dinosauři, žralok.“ Jejich úkolem bylo...
Ve čtvrtek 30. ledna 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků I. stupně. Celkem 35 žáků, kteří postoupili z třídních kol, bylo rozděleno do tří kategorií. Byly k vidění kvalitní výkony recitátorů, kteří byli ocenění potleskem a krásnými cenami. 0. kategorie: 1. třída 1. místo: Markéta...

Vědí draci o legraci?

02.03.2020 00:00
V pátek 14. února navštívili žáci druhé třídy Karasovu knihovnu. Zábavnou formou se seznámili s pohádkou o princezně a drakovi, kde princezna Táňa není obětí draka jako v klasických pohádkách, ale drakovou zachránkyní. Veselá moderní pohádka o neohrožené princezně, která vidí svět kolem sebe, jaký...

13 medailí

02.03.2020 00:00
Ptáte se, kde naši žáci získali 13 medailí? Každoročně se zúčastníme závodů ve šplhu, kde mají naši žáci úspěchy. Závody se konaly ve středu 5.2.2020 na ZŠ 5.května v Rožnově. Každá třída, zvlášť děvčata a chlapci, šplhali o nejlepší časy. I letos se jim podařily neuvěřitelné výkony, posuďte...
Nejmladší a nejstarší žáci naší školy mají k sobě blízko. Už od začátku školního roku má devítka nad 1. třídou patronát. Nedávno jsme se s paní učitelkou Kramolišovou domluvily, že bychom mohly zkusit realizovat společnou hodinu hudební vý-chovy. Sešli jsme se jeden únorový pátek v učebně deváté...
Na konci ledna navštívili žáci 9.ročníku Karasovu knihovnu. Tam si pro ně paní Winklerová z rožnovské městské knihovny připravila téma velmi současné – FAKE NEWS, česky něco jako falešné nebo poplašné zprávy. Protože beseda měla být interaktivní, byli deváťáci hned na začátku rozděleni do dvojic....
1 | 2 >>