ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

NOVINKY 2020/2021

Na začátku školního roku jsme se celý 1. stupeň těšil na výlet do Štramberku. Jakmile děti uslyšely, že budou na výletě jezdit na čtyřkolkách, zavládlo ve 4. a 5. třídě nadšení. Ale než děti usedly za volant, čekalo na ně ještě mnoho netradičních zážitků. Všichni jsme zvládli cestu v rouškách....

                                      -                                                                                    

Aktuality 2020/2021

Školní potřeby pro budoucího prvňáčka....seznam najdete zde  
Zahájení školního roku 2020 / 2021 úterý 1. 9. 2020 v 7:45 hodin na školním hřišti (v případě nepříznivého počasí ve třídách) První den školy : V úvodním dnu po zahájení a krátkém setkání ve třídách budou žáci odvedeni do školní jídelny na oběd a poté půjdou domů. Školní družina první den...

Škola a Covid-19

27.08.2020 10:05
Škola a Covid-19 Abychom předešli možné nákaze, rozhodli jsme o následujících opatřeních:       žáci budou ve svých kmenových třídách (až na výjimky se nebudou stěhovat)     jsou zrušeny aktivity, při kterých by došlo k „promíchávání“ tříd     jsou...
Škola – stavební práce – bezpečnost             Od konce června probíhají na naší škole stavební práce. Jistě si každý z vás všiml, že „zmizela“ vstupní hala školy a u školní jídelny je velký jeřáb. Nad částí budovy se přistavuje nové patro, v...
1 | 2 >>

                                      -                                                                                    

MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE PRO ŽÁKY II.STUPNĚ

Vážení rodiče,
v době od pondělí 8. 6. 2020  je umožněna osobní přítomnost žáků II. stupně ve škole,
a to za podmínek stanovených metodikou MŠMT.

1.   Konzultace

 • individuální nebo skupinové (objasnění nebo upevnění učiva) žáků 6., 7. a 8. třídy
 • účast je dobrovolná
 • skupina může mít maximálně  15 žáků
 • termíny:  6.třída             středa  10. 6.   8:00 –   9:30    Ma       B. Hanslianová
                                                                  9:30 – 11:00    Čj        L. Kantorová  

                                                   středa  17. 6.  8:00 –   9:30    Ma      B. Hanslianová
                                                                         9:30 – 11:00     Čj        L. Kantorová    

                          7.třída             středa  10. 6.   8:00 –   9:30    Ma       P. Urda
                                                                          9:30 – 11:00    Čj         D. Chasáková

                                                   středa  17. 6.   8:00 –   9:30    Ma       P. Urda
                                                                           9:30 – 11:00    Čj        D. Chasáková

                          8.třída             středa  10. 6.   8:00 –   9:30    Čj         L. Kantorová
                                                                          9:30 – 11:00    Ma       P. Urda         

                                                  středa  17. 6.   8:00 –   9:30    Ma        L. Kantorová
                                                                          9:30 – 11:00    Čj         P. Urda          

2.   Třídnické hodiny

 • svolává TU prostřednictvím elektronické žákovské

Obecné podmínky:

 • účast je dobrovolná, ve skupině může být maximálně  15 žáků
 • žák musí dodržovat hygienické podmínky (rouška při pohybu v budově školy a pod.)
 • před prvním vstupem do školy musí žák předložit prohlášení o bezinfekčnosti, součástí prohlášení je informace o rizikových osobách, nutný podpis zákonného zástupce
 • pokud budou u žáka příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zarudnutí, zvýšená teplota apod.), žák nebude vpuštěn do školy
 • uvedené podmínky se mohou změnit podle vývoje epidemiologické situace

Žáci 6. - 8. ročníku si ponechají stávající učebnice až do září, kdy budeme opakovat, procvičovat a dobírat učivo, které se nestihlo probrat distanční formou.

Dále chci upozornit, že vzhledem ke stavebním pracem, které budou ve škole probíhat bude výuka tohoto školního roku ukončena v pátek 26. června 2020. Na zbylé dny (pondělí 29. a úterý 30. 6.) vyhlašuji ředitelské volno.
 

V Hutisku-Solanci dne 2. 6. 2020                                            Petr Urda,  zřš

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče k omezenému provozu ZŠ od 25. 5. 2020

Milí rodiče,
především Vás chci informovat, že nadále – do konce školního roku 2019/2020 – bude souběžně
probíhat distanční výuka vašich dětí (tzv. výuka na dálku). Rozhodnutí potomka poslat do školy je
zcela dobrovolné a záleží plně na Vašem rozhodnutí.
Předkládám podmínky a pravidla, dle kterých se od 25.05.2020 rozběhne omezený chod naší školy.
Milí rodiče,
předkládáme podmínky a pravidla, dle kterých se od 25.05.2020 rozběhne omezený chod naší školy.
 

Možnost vzdělávání ve škole pro žáky I.stupně

Vážení rodiče,

dle ministerstva školství je v době od pondělí 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole, a to dobrovolně formou školních skupin.  Detailní informace najdete v níže přiložených dokumentech ministerstva školství.

Základní informace:

 • možnost požádat o zařazení do školní skupiny je dobrovolná
 • skupina může mít maximálně 15 žáků
 • skupiny budou tvořeny i napříč ročníky
 • skupiny se nesmí stýkat, složení skupin se nesmí měnit, skupiny nelze slučovat
 • pod vedením pedagogického pracovníka budou žáci plnit úkoly odpovídající distančnímu vzdělávání
 • distanční vzdělávání pro žáky, kteří nepožádají o přítomnost ve škole, bude pokračovat beze změny
 • žák musí být vybaven na každý den dvěmi rouškami a plastovým sáčkem
 • před zahájením výuky ve škole musí zákonný zástupce předložit prohlášení o bezinfekčnosti, součástí prohlášení je informace o rizikových osobách
 • žák bude ráno čekat před školou, až si jej vyzvedne pedagog
 • pokud budou u žáka příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zarudnutí, zvýšená teplota apod.), budou rodiče vyzváni k jeho převzetí, žák nebude vpuštěn do školy a o skutečnosti bude informována hygienická služba
 • při pobytu ve škole musí žák dodržovat základní povinnosti – nošení roušky a zachování odstupu od ostatních
 • pokud žák nebude dodržovat uvedené povinnosti, případně bude svým chováním zvyšovat riziko případné nákazy, bude ze skupiny vyřazen

Pokud rodič zhodnotil zdravotní situaci svého dítěte a výskyt osob s rizikovými faktory v rodině tak, že chce, aby dítě chodilo do školy, musí nejpozději do 18. května projevit zájem o zařazení dítěte do školní skupiny, např.  e-mailem, dopisem apod. Pozdější přihlášení není možné. Stejně tak není možná změna složení skupiny.

Podrobnější informace o organizaci budou vydány po zjištění zájmu, kdy rozhodnu o tom, zda se školní skupiny zřídí a kolik jich bude.

Na závěr chci upozornit, že uvedené podmínky se mohou změnit podle vývoje epidemiologické situace.

Hutisko-Solanec dne 5. 5. 2020                                                        Petr Urda, zřš

 

Pokyny MŠMT pro základní školy
Čestné prohlášení

Pokyny pro samostudium žáků

Vážení rodiče, po dobu uzavření škol budou žákům zadávány úlohy na procvičování a opakování učiva.

 • Zadání budou zveřejňována na webu školy v nově vytvořené sekci SAMOSTUDIUM. Pro žáky prvního stupně (1. až 5. třída) budou úlohy zveřejňovány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
 • Pro český jazyk a matematiku budou týdně zveřejňovány 2 pracovní listy, a to v úterý a čtvrtek. Pro ostatní naukové předměty 1 pracovní list, a to v úterý.
 • Zadání úloh není třeba tisknout, žáci budou dle pokynů a zadání psát do školních sešitů nebo pracovních sešitů.
 • Po obnovení školní výuky vyučující zkontrolují vypracování úloh.
 • To, zda žák vypracoval zadané úlohy a jak, ovlivní výslednou známku z předmětu.
 • Chci zdůraznit, že pracovní listy budou především z učiva, které již bylo probráno. Půjde tedy hlavně o opakování a procvičování. Po obnovení výuky pak vyučující proberou s žáky nové učivo.

Po vás, jako zákonných zástupcích žáků, pouze požadujeme, abyste dohlédli na to, aby žáci samostatně pracovali dle pokynů.

Děkuji

Petr Urda, zřš

Novinky 2019/2020

V pátek 24.1.2020 navštívily děti první třídy Karasovu knihovnu. Paní knihovnice pracovala s textem J. Borneové Kamil neumí létat. Na základě příběhu si děti vysvětlily, proč je důležité naučit se číst a porozumět čtenému textu. Děti zjistily, proč je rozhodnutí navštěvovat knihovnu správná volba,...
V pátek 24.ledna hned ráno žáci 4. třídy navštívili Karasovu knihovnu. V rámci pravidelných besed s p. Vinklerovou z rožnovské knihovny tentokrát objevovali svět Roalda Dahla. Začali knihou Jirkova zázračná medicína. Zasmáli se, když si přečetli, co způsobila medicína Jirkově babičce. Do pracovního...
Také letos (v úterý 4. 2.) u nás proběhlo školní kolo Biologic-ké olympiády, kterou pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze. Je to tradiční soutěž pro ty nejlepší, co se přírodopisných znalostí týče. V tomto roce si soutěž poprvé vyzkoušeli už šesťáci –a to: Šimon Bajer, Vojta Marek a Jan...

Divadlo v Novém Jičíně

02.03.2020 00:00
Ve čtvrtek 6. února vyjela 6. třída společně se 7. třídou do divadla v Novém Jičíně, kde zhlédli představení Listování jak být klukem/ holkou. Stejnojmenné knížky představili herci Markéta Lánská a Alan Novotný. Jedná se o necenzurované avšak vřelé knihy učitelů Jamese Dawsona a Hayley Longové,...
Žáci 5. třídy navštívili v pátek 14. 2. 2020 Karasovu knihovnu, kde získali nové informace na téma: REFERÁT. Nejprve následoval odborný výklad a prezentace paní knihovnice, poté si žáci zahráli skupinovou hru s výběrem svého tématu: „Ptáci, planeta, motýli, dinosauři, žralok.“ Jejich úkolem bylo...
Ve čtvrtek 30. ledna 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků I. stupně. Celkem 35 žáků, kteří postoupili z třídních kol, bylo rozděleno do tří kategorií. Byly k vidění kvalitní výkony recitátorů, kteří byli ocenění potleskem a krásnými cenami. 0. kategorie: 1. třída 1. místo: Markéta...

Vědí draci o legraci?

02.03.2020 00:00
V pátek 14. února navštívili žáci druhé třídy Karasovu knihovnu. Zábavnou formou se seznámili s pohádkou o princezně a drakovi, kde princezna Táňa není obětí draka jako v klasických pohádkách, ale drakovou zachránkyní. Veselá moderní pohádka o neohrožené princezně, která vidí svět kolem sebe, jaký...

13 medailí

02.03.2020 00:00
Ptáte se, kde naši žáci získali 13 medailí? Každoročně se zúčastníme závodů ve šplhu, kde mají naši žáci úspěchy. Závody se konaly ve středu 5.2.2020 na ZŠ 5.května v Rožnově. Každá třída, zvlášť děvčata a chlapci, šplhali o nejlepší časy. I letos se jim podařily neuvěřitelné výkony, posuďte...
Nejmladší a nejstarší žáci naší školy mají k sobě blízko. Už od začátku školního roku má devítka nad 1. třídou patronát. Nedávno jsme se s paní učitelkou Kramolišovou domluvily, že bychom mohly zkusit realizovat společnou hodinu hudební vý-chovy. Sešli jsme se jeden únorový pátek v učebně deváté...
Na konci ledna navštívili žáci 9.ročníku Karasovu knihovnu. Tam si pro ně paní Winklerová z rožnovské městské knihovny připravila téma velmi současné – FAKE NEWS, česky něco jako falešné nebo poplašné zprávy. Protože beseda měla být interaktivní, byli deváťáci hned na začátku rozděleni do dvojic....
1 | 2 >>