ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Závod ve šplhu

12.03.2014 11:58

Byť bez lyží, našli jsme si k soutěžení jiné tyčky. Vybraní borci, kteří měli natrénováno už z vánočních školních turnajů, měli možnost poměřit svaly a rychlost s výběrem ostatních rožnovských škol. Již tradič-ně uspořádalo Středisko volného času, ve spolupráci se ZŠ 5.května turnaj ve šplhu. Naši školu velmi úspěšně reprezentovali prvňáčci Oliver Václavík a Marika Londáková (3.místo), druhák Tobiáš Vala (2.místo), čtvrťák Daniel Heralt (1. místo) a páťačka Hanka Kotulková (2.místo). Diplomy a medaile už jistě zdobí stěny pokojíků.

Danek Heralt dokonce získal titul absolutního vítěze s nejrychlejším časem soutěže 4:81 vteřiny! Veliká gratulace!!!

Z druhého stupně se nejlépe umístili Dominik Cverna (3. místo) a Jakub Koliba (2. místo).

A jak zní zejména letos - v olympijskou sezonu – je důležité se zúčastnit! Takže děkujeme také Vojtovi Sekyrovi, Míši Stejskalové, Kristýně Suszkové, Marietě Valové, Rosťovi Babincovi, Lukáši Kuběnovi a Mikuláši Šulákovi za reprezentaci školy.