ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Žákovská rada

25.09.2012 11:07

V průběhu měsíce září proběhly v jednotlivých třídách od 3. do 9. volby do „Žákovské rady“.

Členové rady se budou pravidelně scházet i s vedením školy a jsou jejím poradním orgánem.

OKRUHY ČINNOSTI A KOMPETENCE ŽR

• podílí se aktivně na veškerém životě školy, spolupracuje a pomáhá při organizování různých akcí (projektových dnů, sportovních soutěží)

• umožňuje žákům vyjádřit se k aktuálnímu dění ve škole

• podává návrhy na vybavení tříd a školy, náplň přestávek, žákovské služby, úklid a estetizaci školy

• je reprezentantem školy, přijímá zodpovědnost za veškeré své iniciativy

• žáci školy se mohou na ŽR obracet se svými školními problémy a prostřednictvím ŽR je řešit

• ŽR nezasahuje do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí vedení školy

Pro školní rok 2012/13 jsou do ŽR zvoleni tito zástupci.

3. třída             Viktor Vardžák

4. třída             Anna Sekyrová

5. třída             Sabina Škrobánková

6. třída             Lucie Hatlapatková

7. třída             Leoš Cáb

8. třída             Mikuláš Šulák

9. třída             Karolína Nováková

 

První společné jednání se uskuteční v pátek 5. října