ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Zahájení nového školního roku

29.11.2018 08:53

 Prázdniny, na které jsme ještě nedávno těšili, jsou za námi a zůstanou už jen v našich vzpomínkách.  Všechno jednou skončí, aby něco nového mohlo začít – tak jako nový školní rok 2018/2019. Mladší děti nám postoupily do 2. třídy a z některých se už stali předškoláci. V 1. třídě paní učitelky  přivítaly nové děti, které si u nás velmi rychle zvykly a většina z nich školku navštěvuje s radostí. Předškoláci již od září absolvují plavecký výcvik na bazéně v Rožnově, kam jezdíme vždy každou středu. V lednu je čeká opět lyžařský kurz ve Velkých  Karlovicích. Pro zájemce je v MŠ připraven keramický kroužek a některé děti budou navštěvovat logopedii pod vedením paní  logopedky Mgr. Petry Volné. Těšíme se na nový školní rok a doufáme, že se nám všem bude dobře spolupracovat.