ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Třeťáci na obecním úřadě

18.11.2018 10:25

V rámci učiva prvouky navštívili ve čtvrtek 25. 10. 2018 žáci třetí třídy obecní úřad. Ihned v úvodu je mile přivítala paní Cabáková a paní Fiurášková. Všichni společně se posadili do zasedací místnosti, kde už čekal pan starosta Ing. Petružela. Vyprávěl dětem o historii obce, o současném životě v obci, připomněl také výročí vzniku Československa. Potom si prohlédly obecní kroniky a matriční knihy. Z návštěvy si děti odnesly nejen hezké zážitky, ale také malá dárky. Všem vřele děkujeme za prohlídku a čas, který nám věnovali.

Mgr. Jaroslava Kramolišová