ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Schůzka pro rodiče

29.11.2018 08:53

V úterý 18. září odpoledne se naši rodiče sešli v jídelně MŠ s paní ředitelkou Mgr. Šárkou Gajovou, s vedoucí učitelkou  paní Danou Klimkovou a s paní učitelkou 2. třídy, paní Renátou Mikulenkovou. Byli seznámeni se školním řádem, s důležitými informacemi, týkajícími se provozu MŠ a s akcemi, které nás  tento školní rok čekají. Rodiče se zde mohli informovat o všem, co je zajímá.