ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Prosinec v MŠ

03.01.2016 15:18

Mikulášská nadílka

          

Tak jako každý rok jsme pro naše děti z mateřské školky připravili Mikulášskou nadílku. Děti přišel navštívit Mikuláš s čertem a andělem. Mikuláš měl velkou knihu, ve které měl zapsány všechny jejich prohřešky, ale i pochvaly. Některé dětičky uronily i slzičku s příslibem, že se polepší. Nakonec všechny děti zazpívaly Mikulášovi a čertovi písničky. Anděl jim za odměnu rozdal adventní kalendáře, které byly hrazeny z Nadačního fondu a balíčky pro děti připravily paní kuchařky.


Vánoční pohádky


Za našimi dětmi přijelo ve středu 9. prosince loutkové divadlo s vánočními pohádkami. Pohádky dětem připomněly, že se k sobě mají chovat hezky nejen o vánocích, ale i během celého roku. Druhý den si děti vyzkoušely pečení vánočního cukroví. A že se jim povedlo, potvrdili i rodiče, kterým moc chutnalo.

 

Vánoční  besídky

 

V pondělí 14.12.  a úterý 15.12. proběhly v naší školce vánoční besídky za velké účasti rodičů i hostů. Již od rána děti připravovaly vánoční hostinu, vyzdobily stůl svícny, které si vyrobily z jablíček, pomohly přichystat cukroví a ovoce.

Najednou zazvonil zvoneček a děti vstoupily do třídy, kde na ně čekala pod rozsvíceným stromečkem spousta dárků. To bylo radosti! A teprve teď nastala ta správná vánoční atmosféra. Děti si vyslechly vánoční příběh o narození Jezulátka, zpívaly koledy a byly seznámeny s některými vánočními zvyky a tradicemi: pouštění lodiček, krájení jablíček, házení papučí, lití vosku do vody.

Odpoledne děti vystoupily s vánoční besídkou, na které ukázaly, kolik básniček, písniček a tanečků se v letošním školním roce již naučily. Občerstvení samozřejmě nesmělo chybět. Děti sklidily velký potlesk všech přítomných a ještě si každý donesl domů dáreček v podobě blikajícího srdíčka nebo tulipánu.                                                             
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem maminkám za cukroví a ovoce na vánoční stůl. Také děkujeme za hojnou účast na besídkách a přejeme všem krásné Vánoce s přáním všeho dobrého v novém roce.

 

Vánoční koncert v kostele

 

V úterý 22.prosince proběhl v dopoledních hodinách, v kostele vánoční koncert, kterého se zúčastnily naše děti MŠ z obou tříd. Dětem se koncert velmi líbil a společně s ostatními si zazpívali vánoční koledy.

Zuzana Pavlátová