ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Posezení u cimbálu

26.11.2015 09:15

Pro všechny milovníky folkloru a cimbálové muziky připravili zaměstnanci ZŠ již tradiční podzimní akci „Posezení u cimbálu“. V sobotu 21. 11. v podvečer nejdříve vystoupila menší skupina Soláňku, kterou od září vedou nové vedoucí Jitka Malinová a Pavla Kolečková. K tanci jim zahrála cimbálová muzika Světlina s primáškou Barborou Koláčkovou. Pak všechny přítomné přivítala paní ředitelka Mgr. Šárka Gajová, která se zmínila také o tom, že letos Soláněk slaví už 45. výročí od svého založení. Vzpomněla zakládající členky paní učitelku Anastázii Žambochovou a národopisnou pracovnici Vilmu Volkovou, kterým dnes děkujeme, že folklorní soubor Soláněk založily. V programu pokračovala starší skupina Soláňku se svým ševcovským pásmem, které pro ně připravily jejich vedoucí Marcela Cabáková a Marie Šedá. Děti tancovaly v doprovodu cimbálové muziky Strunka a její primášky Kristýny Šedé. Starší Soláněk ukončil program a následovala volná zábava. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Portáši z Trojanovic. Všichni se mohli posilnit výborným občerstvením a byla připravena i bohatá tombola. Během večera jsme si mohli prohlédnout výstavu fotografií k výročí folklorního souboru a také fotodokumentaci ze zahraničních cest žáků 2. stupně i učitelů. Fotografie si mohou prohlédnout návštěvníci v hale školy dodnes. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.