ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Pěvecký sbor Kapky

05.12.2017 07:13

V sobotu 2.12.2017 se na Hutisku uskutečnil už tradiční mikulášský jarmark, který začal od 14:00 hodin. Po slavnostním zahájení pana starosty - svoje mikulášské pásmo zazpívaly děti ze školního pěveckého sboru Kapky – 29 dětí z 1. - 4.třídy zazpívaly písně zimní, mikulášské, nechyběla koleda a básničky. Děti byly moc šikovné a zaslouží pochvalu.

Mgr. Petra Venclová