ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Návštěva Obecního úřadu

14.10.2015 12:03

Žáci 3. třídy se v hodinách prvouky seznamují se svou obcí, s místem kde žijí. Proto jsme organizovali vycházku po obci a také návštěvu obecního úřadu 5. října. Jako průvodkyně se nás ujala paní Cabáková. Žáci si mohli prohlédnout budovu úřadu, dověděli se, co lze na OÚ vyřídit, kde a jak probíhá hlášení obecního rozhlasu, a také nahlédli do kroniky obce. Na spoustu dotazů dětem přišel odpovědět i pan starosta. Vyprávění bylo zajímavé, děti se dověděly mnoho nových informací. Na oplátku děti pozvaly pana starostu, místostarostu, paní Cabákovou a paní Fiuráškovou do školy na  představení - Jak se žilo na Valašsku.