ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Leden v MŠ

27.08.2012 10:00

 

Lyžování se sluníčkem

 

se druhý lednový týden zúčastnilo i 11 dětí z MŠ. Každý den jsme společně s 1. a 5.třídou ZŠ jezdili autobusem do lyžařského areálu „Bílá“, kde mikrobusem jezdili i žáci 7. a 8.třídy na celodenní lyžování.

První den byly děti rozděleny do družstev podle pokročilosti a následující dny pod vedením instruktorů seznamovány se správnou technikou lyžování. Několik dětí stálo na lyžích poprvé, ale během týdne bylo vidět obrovské pokroky – bez pádu uměly sjet kopec, jezdily na skipasu nebo vleku.

Vzhledem ke špatnému počasí byly podmínky k lyžování ztíženy, sníh byl těžký a mokrý. Děti to však neodradilo, jezdily na lyžování s velkou chutí.

Poslední den se konaly závody a malé závodníky přijeli povzbudit rodiče. Děti za povzbuzování diváků závodily s plným nasazením a nakonec byli všichni odměněni diplomy a medailemi.

Na závěr je třeba poděkovat instruktorům a instruktorkám za trpělivost a jejich laskavý a profesionální přístup. Také rodičům , kteří pomáhali s přepravou lyžařského vybavení.

 

                                                                                                          D.Klimková

 

 

 

 

Klaun „Tú Tú“ učil děti dopravu

 

„Tú, tú“ – zaznělo ve středu 25.1. v MŠ. Ve svém klaunském autíčku přijel za dětmi klaun „Tú Tú“, aby upevnil a obohatil dětské znalosti v oblasti dopravní výchovy. Společně si zopakovali pravidla silničního provozu, pojmy jako křižovatka, přechod pro chodce, semafor apod. Všechny děti si zahrály v různých dopravních situacích a proběhla dokonce malá módní přehlídka v reflexních vestách. Děti byly nadšené a bohatší o dalších pár poučení a zážitků.

 

 

Beseda s rodiči

 

Tentýž den v 15.00 hod. se v jídelně MŠ konala „Beseda s rodiči budoucích prvňáčků“. Paní učitelky z předškolní třídy pozvaly k besedování jak rodiče, tak i zkušené učitelky

Mgr. Š.Gajovou a Mgr. J.Kramolišovou, která tento školní rok vyučuje první třídu. Po úvodním slovu p.uč. Klimkové, která vzpomněla blížící se zápis do ZŠ, se ujaly slova paní učitelky ZŠ. Pohovořily o zkušenostech z praxe, o problémech, které mohou u dětí nastat a také nastínily rodičům, co by měl předškolák znát a umět. Na závěr proběhla diskuse, kdy měli rodiče prostor na své otázky. Přechod z MŠ do ZŠ je pro dítě velkým mezníkem v životě a každý jej svým způsobem musí překročit. Proto se společnými silami snažíme dětem usnadnit vstup do 1.třídy a máme velkou radost z jejich úspěchů.

 

                                                                                                          G.Prášilová