ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Dopravní výchova

21.03.2017 19:11

Dne 6. 3. 2017 si žáci 4. třídy prošli čtyřhodinovým školením s panem Hronkem, týkající se dopravní teorie. Byli vzdělávání v oblasti vybavení svého jízdního kola, s dopravními
značkami, křižovatkami, dodržováním pravidel bezpečnosti silničního provozu. Vzdělávání
je přípravou žáků k získání průkazu, který jim umožní vyrazit samostatně
na silnici bez doprovodu rodičů. Žáci své získané vědomosti uplatnili ve
zkušebním testu, který si napsali na závěr tohoto setkání. Teď už žákům schází k získání průkazu uplatnění svých teoretických znalostí a složení praktické zkoušky na dopravním hřišti.