ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Den Země

13.05.2014 07:09

Mnozí ani nevědí, že každý rok, 22. 4., má naše planeta Země svá-tek. Její vý-voj trval miliardy let, stále se mě-ní, mění se klima, povrch, příroda a bohužel i lidé. Proto bychom měli naši Zemi chránit a vážit si jí. Děti z naší MŠ tak každoročně činí. Jsou vedeny k ochraně přírody a na oslavu tohoto svátku se vždy připravují. Prostory MŠ vyzdobí milými ob-rázky, uklízí školní zahradu, čistí lesní studánky, sadí stromy. Maláčci letos připravili krásné obráz-ky, kterými vyzdobili prostor u autobusových za-stávek a vydali se na vycházku do přírody, kde si o naší Zemi povídali Přidali se i předškoláčci. Ti vy-razili do chráněné přírodní oblasti na Poskli. Tam je v nádherném přírodním prostředí čekali mysliv-ci, pan J. Skalík a J. Mikulenka s kamarádem - psem Brokem. Povídání nebralo konce, děti jsou zvídavé, ale mají i spoustu vědomostí, vždyť zví-řátka jsou přece jen jejich největšími kamarády. Děti si pak mohly „ vést Bročka“ a to se jim moc líbilo. Nechyběla ani pochoutka pro zvířátka a slad-ký bonbonek pro děti. Děkujeme za krásné dopo-ledne a těšíme se na červnové setkání s našimi myslivci na Srnčí trofeji. Tak tedy: „Všechno nej-lepší, naše planeto Země!“