ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Nadační fond

Nadační fond ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec registrován u Finančního úřadu v Rožnově p./R. při naší škole funguje řadu let. Princip NF spočívá  ve vzájemné spolupráci učitelů a rodičů žáků této základní a mateřské školy. Podílí se společně na organizování školních a mimoškolních aktivit žáků naší školy. Jako každý rok škola pořádá řadu akcí kulturních, sportovních (Zlínský Vorvaň, uspávání broučků, Mikulášská nadílka, Den dětí, soutěže, apod.). Abychom mohli tyto akce podporovat, hledáme pro svou činnost sponzory. Těmi největšími jsou rodiče našich žáků, kteří v každém školním roce přispívají do NF.


Správní rada NF:

-předseda (Andrea Fiurášková)

-člen (Taťána Kolářová)

-člen (Jaroslava Kramolišová)

-revizor (Pavel Chuděj)

I letos bychom Vás chtěli poprosit o finanční dar minimální částky 250,-Kč (výše závisí na Vašich možnostech). Rádi uvítáme finanční či věcné dary sponzorů. Finanční obnos – dar odevzdejte třídním učitelkám do konce října. Děkujeme Vám všem, kteří jakoukoliv formou přispějete do NF a věřte, že veškeré finanční i věcné dary jsou použity ve prospěch Vašich dětí. 

 

Všechny vybrané finanční prostředky jsou využívány pouze ve prospěch žáků ZŠ.

Pro informaci, každý nový školní rok přikládáme přehled příjmů a výdajů za dané období.

 

Nadační fond hradí žákům:

- jízdné na soutěže

- přispívá na jízdné kulturních akcí

- ceny na jednotlivé soutěže uskutečněné na ZŠ (memoriál C. Macha, šplh, recitační soutěž, apod.)

- dárečky a upomínkové předměty  ( Mezinárodní den dětí, pasování na školáky, apod.)

- mikulášskou nadílku + vánoce