ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Otevření MŠ

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude MŠ znovuotevřena
od 25.5.-26.6.2020.

Prázdninový provoz

Vzhledem k rozsáhlým stavebním pracím, které budou od června v ZŠ a MŠ probíhat, zřizovatel rozhodl, že letos nebude zajištěn pro děti MŠ prázdninový provoz.

Podmínky a pravidla v MŠ po znovuotevření od 25. 5. - 26. 6. 2020

 1. POZOR ZMĚNA - školka bude fungovat od 25.5. - 26.6.2020

v době od 6.00-16.00 hod.

 

 1. Dítě může doprovázet pouze 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ.

 

 1. Při vstupu do budovy ZŠ a MŠ bude dítěti i doprovázející osobě změřena teplota bezkontaktním teploměrem a provedena dezinfekce rukou bezoplachovým roztokem.

 

 1. Doprovázející osoba i dítě musí mít roušku v prostorách ZŠ a MŠ, dítě si sundá roušku při vstupu do třídy a rodiče roušku uloží do skříňky do sáčku.

 

 1. Do prostor MŠ budou vpouštěny osoby postupně, aby se zamezilo setkávání se v prostorách MŠ, v prostorách ZŠ a MŠ i před školou je třeba dodržovat odstupy 2m.

 

 1. Při předání dítěte musí zákonný zástupce předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti, součástí prohlášení je informace o rizikových osobách. Čestné prohlášení si můžete stáhnout na webových stránkách školky a vyplněné odevzdáte paní učitelce ve třídě při předání dítěte.

 

 1. Pokud bude dítěti naměřena zvýšená teplota, nebude do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění (pokud rodiče budou tvrdit, že se jedná jen o alergii apod., musí doložit lékařským potvrzením, zda může dítě s těmito příznaky do kolektivu).

 

 1. V případě zjištění virového onemocnění během dne bude dítě umístěno do samostatné místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo se výuka změní na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. O této skutečnosti budeme informovat hygienickou stanici.

 

 1. Zvýšená pozornost bude věnována úklidu a dezinfekci povrchů.

 

 1. Při hygieně budeme dbát na rozestupy a zvýšená pozornost bude věnována důkladné hygieně rukou – mytí po dobu 30 sekund mýdlem a vodou, osušení do jednorázové papírové utěrky.

 

 1. Po celou dobu provozu nebude možné kvůli zpřísněným hygienickým podmínkám vydávat obědy do jídlonosičů, proto si, prosím, odhlašujte obědy včas.

 

 1. Všechny akce školky, které byly naplánovány na druhé pololetí se ruší (včetně logopedie).

 

 1. Protože se provoz MŠ obnovuje bez omezení, vzniká povinnost uhradit školné za 1 měsíc provozu ve výši 400,- Kč Školné se bude vybírat v úterý 16.6. v 1.třídě MŠ. Pokud dítě patří do rizikové skupiny, je možné na základě písemné žádosti požádat o zproštění úplaty za poslední měsíc.

 

 1. Uvedené podmínky se mohou měnit podle vývoje epidemiologické situace.

 

POZOR!

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude v době nouzového stavu MŠ od 17.3.2020 uzavřena na dobu neurčitou.

Upozornění

MŠ ruší všechny naplánované akce do konce školního roku – divadla, výlet, pasování, logopedie, apod.

Informace pro rodiče

SBĚR PET LAHVÍ

01.10.2019 20:24

 bude probíhat od října do května 2020, vždy v úterý od 7.00.hod. do 7.30.hod. pod tělocvičnou.

AKTUALITY 2019/2020

Rosteme správně?

01.03.2020 19:43
 Ve středu 12. a ve čtvrtek 13 února si zopakovala svou návštěvu v naší mateřské škole fyzioterapeutka paní MUDr. Zuzana Neřádová. Postupně – každý den v jedné třídě sledovala společné cvičení dětí a učila je cviky vhodné pro správné držení těla. Tentokrát se více zaměřovala na úroveň a stav...
Protože se blíží zápis do 1. třídy, který proběhne v úterý 7.dubna, konala se v úterý 25. února v jídelně MŠ beseda pro rodiče budoucích prvňáčků. Zúčastnila se jí paní učitelka ZŠ Mgr. Petra Venclová a paní učitelka MŠ Renáta Mikulenková. Rodiče byli seznámeni s tím, co by měly děti zvládnout při...

Karneval

01.03.2020 19:42
Po velkých přípravách jsme se konečně dočkali. Celý týden děti mluvily o chystaných maskách a kostýmech, ve kterých se mohly představit v neděli 23.února v tělocvičně ZŠ. Během karnevalu přítomné bavila princezna Elsa a sněhulák Olaf z pohádky Ledové království. Byly to převlečené členky dua...
 Ve středu 19. února k nám přijely členky divadélka „Koloběžka“ s veselou pohádkou „Cirkus na kolečkách.“ Děti sledovaly příběh tatínka lva, kterého i s jeho synkem lovci chytili v Africe . Tatínka umístili do ZOO a synka do cirkusu, kde byli oba samozřejmě nešťastní. Táta lev s pomocí dobrých...

Informace KHS ZK 26.2.2020

28.02.2020 19:36
Informace KHS ZK 26.2.2020  
Abychom si trochu odpočinuli od lyžování a užili si i kulturu, ve středu 22. ledna k nám zavítali členové Hoffmanova divadla se známou pohádkou . Tři prasátka měla různé schopnosti, různé vrtochy a nectnosti i povahové vlastnosti. Podle toho si každé z nich také postavilo domeček. Navíc měla...
Ve čtvrtek 30.1. proběhlo v MŠ preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery. Od malých dětí samotných se informací, že špatně vidí, většinou nedozvíme. To, jak vidí, považují za normální. Tyto oční vady nemívají žádné viditelné příznaky a často se na ně...

Lyžařský výcvik

01.02.2020 16:28
 Do roku 2020 jsme vstoupili plni elánu a dojmů z vánočních prázdnin. Těšili jsme se na kamarády a na nové hračky, které jsme ve školce objevili pod stromečkem. Ten jsme sotva stačili odstrojit a už tu byla další velká událost. V týdnu od 13. do 17. ledna nás čekal lyžařský výcvik ve SKI...

Prosinec v MŠ

21.01.2020 16:32
Adventní čas a mikulášská nadílka  Čas utíká mílovými kroky i nám ve školce. Nedávno jsme se vrátili z prázdnin a už je tu najednou ten krásný tajemný adventní čas se všemi svými každoročními zvyklostmi. Děti ve školce se svými výtvory postaraly o vánoční výzdobu a v obou třídách si nastrojily...

Listopad v MŠ

04.01.2020 19:21
Pohyb od A do Z Ve středu 13.11. nás v rámci akce „Správný pohyb od A do Z“ navštívila paní MVDr. Zuzana Neřádová, která se již delší dobu zabývá pohybovým aparátem. Tomuto setkání předcházelo teoretické školení. Dětem v dnešní době totiž ubývá svalová hmota z nedostatku pohybu a nemají správné...
1 | 2 >>