ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

POZOR!

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude v době nouzového stavu MŠ od 17.3.2020 uzavřena na dobu neurčitou.

ZÁPIS DO MŠ

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 si můžete stáhnout z webových stránek zde.

 

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budeme v MŠ přijímat formou osobního podání pouze ve čtvrtek 7.5.2020 v době od 7.30-12.00 hod. a od 14.00-16.00 hod.

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte se budou přijímat žádosti v kanceláři MŠ, kde může být pouze 1 zákonný zástupce se zakrytým nosem a ústy, při vyšší koncentraci osob budou zákonní zástupci dětí čekat v hale ZŠ a dodržovat rozestupy 2m.

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 

  1. Prohlásí, že je dítě řádně očkované
  2. Doloží kopii očkovacího průkazu

 

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem, v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do MŠ dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (xx.x.xxxx), se podrobil/a všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona a ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu  

 

Datum                                                    Podpis zákonného zástupce

 

 

 

Informace na tel. čísle 721 912 331

 

Informace pro rodiče

DIVADLO "Knihadýlko"

04.03.2020 19:46

přijede do MŠ v úterý 17.3.2020 v 9.30.hod. s pohádkou " O, O, O, vajíčko".

KERAMIKA V BŘEZNU

04.03.2020 19:45

 bude v úterý 17.3.2020

SBĚR PET LAHVÍ

01.10.2019 20:24

 bude probíhat od října do května 2020, vždy v úterý od 7.00.hod. do 7.30.hod. pod tělocvičnou.

AKTUALITY 2019/2020

Rosteme správně?

01.03.2020 19:43
 Ve středu 12. a ve čtvrtek 13 února si zopakovala svou návštěvu v naší mateřské škole fyzioterapeutka paní MUDr. Zuzana Neřádová. Postupně – každý den v jedné třídě sledovala společné cvičení dětí a učila je cviky vhodné pro správné držení těla. Tentokrát se více zaměřovala na úroveň a stav...
Protože se blíží zápis do 1. třídy, který proběhne v úterý 7.dubna, konala se v úterý 25. února v jídelně MŠ beseda pro rodiče budoucích prvňáčků. Zúčastnila se jí paní učitelka ZŠ Mgr. Petra Venclová a paní učitelka MŠ Renáta Mikulenková. Rodiče byli seznámeni s tím, co by měly děti zvládnout při...

Karneval

01.03.2020 19:42
Po velkých přípravách jsme se konečně dočkali. Celý týden děti mluvily o chystaných maskách a kostýmech, ve kterých se mohly představit v neděli 23.února v tělocvičně ZŠ. Během karnevalu přítomné bavila princezna Elsa a sněhulák Olaf z pohádky Ledové království. Byly to převlečené členky dua...
 Ve středu 19. února k nám přijely členky divadélka „Koloběžka“ s veselou pohádkou „Cirkus na kolečkách.“ Děti sledovaly příběh tatínka lva, kterého i s jeho synkem lovci chytili v Africe . Tatínka umístili do ZOO a synka do cirkusu, kde byli oba samozřejmě nešťastní. Táta lev s pomocí dobrých...

Informace KHS ZK 26.2.2020

28.02.2020 19:36
Informace KHS ZK 26.2.2020  
Abychom si trochu odpočinuli od lyžování a užili si i kulturu, ve středu 22. ledna k nám zavítali členové Hoffmanova divadla se známou pohádkou . Tři prasátka měla různé schopnosti, různé vrtochy a nectnosti i povahové vlastnosti. Podle toho si každé z nich také postavilo domeček. Navíc měla...
Ve čtvrtek 30.1. proběhlo v MŠ preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery. Od malých dětí samotných se informací, že špatně vidí, většinou nedozvíme. To, jak vidí, považují za normální. Tyto oční vady nemívají žádné viditelné příznaky a často se na ně...

Lyžařský výcvik

01.02.2020 16:28
 Do roku 2020 jsme vstoupili plni elánu a dojmů z vánočních prázdnin. Těšili jsme se na kamarády a na nové hračky, které jsme ve školce objevili pod stromečkem. Ten jsme sotva stačili odstrojit a už tu byla další velká událost. V týdnu od 13. do 17. ledna nás čekal lyžařský výcvik ve SKI...

Prosinec v MŠ

21.01.2020 16:32
Adventní čas a mikulášská nadílka  Čas utíká mílovými kroky i nám ve školce. Nedávno jsme se vrátili z prázdnin a už je tu najednou ten krásný tajemný adventní čas se všemi svými každoročními zvyklostmi. Děti ve školce se svými výtvory postaraly o vánoční výzdobu a v obou třídách si nastrojily...

Listopad v MŠ

04.01.2020 19:21
Pohyb od A do Z Ve středu 13.11. nás v rámci akce „Správný pohyb od A do Z“ navštívila paní MVDr. Zuzana Neřádová, která se již delší dobu zabývá pohybovým aparátem. Tomuto setkání předcházelo teoretické školení. Dětem v dnešní době totiž ubývá svalová hmota z nedostatku pohybu a nemají správné...
1 | 2 >>