Přeskočit na obsah

Třídnická hodina v 5. třídě

Tento měsíc jsme se v 5. třídě prostřednictvím dvouhodinové třídnické hodiny zaměřili na podporu vzájemné komunikace a vztahů ve třídě. Díky hře „řetězovka“ si žáci připomněli, jak je důležité se vzájemně poslouchat a spolupracovat. Dále se zamýšleli nad tím, jaké kladné vlastnosti je vystihují, a ty pak měli za úkol vepsat do svého „Indiánského jména“. Tento úkol vyžadoval kreativitu a nebyl úplně jednoduchý. Přesto, si s ním všichni žáci poradili bez větších obtíží a vzájemně se tak o sobě dozvěděli zase něco nového.

Mgr. Monika Dvořáková, školní psycholožka

Soňa Blinková, třídní učitelka