Přeskočit na obsah

Zápis do 1.třídy

Vážení rodiče,
v dubnu se uskuteční zápis do 1. třídy. Zápis proběhne obvyklou prezenční formou – návštěvou dítěte v doprovodu zákonného zástupce ve škole.

Termín zápisu : úterý 23. 4. 2024

Dostavíte se do školy ve stanovený čas (podle harmonogramu – MŠ u p. Dany Klimkové).

Děti, kterým byl loni odložen nástup do 1.třídy, se letošního zápisu zúčastní také.

Přineste prostou kopii rodného listu dítěte (případně doneste originál).

Veškeré další dokumenty dostanete přímo na místě, kde je vyplníte. Případně si z webu školy (Základní škola – Dokumenty) stáhněte tiskopisy „Žádost o přijetí“ a „Dotazník“, které můžete vytisknout a vyplnit v předstihu doma.
Doporučuji však vyplnit hotové tiskopisy přímo ve škole.

Po pohovoru vyučujících MŠ a ZŠ s dítětem, přejdete s vyplněnými dokumenty do kanceláře školy, kde proběhne správní řízení.

Pokud rodič pro své dítě požaduje odklad, nahlásí to při zápisu. Poté, co získá zákonem předepsaná dvě souhlasná potvrzení – dětského lékaře (nebo klinického psychologa) a pedagogicko-psychologické poradny – doručí do školy tato potvrzení spolu s žádostí o odklad.

V případě jakýchkoli nejasností se s dotazem obracejte na mne nejlépe mailem ([email protected]), případně telefonicky 601 539 865.