Přeskočit na obsah

„Minikarneval“ u Žabiček

Hlavní velký karneval v tělocvičně nás sice čeká v neděli 3.března, ale děti ze třídy Žabiček se rozhodly, že nebudou čekat a uspořádají si svůj vlastní maškarní rej. Ve čtvrtek 15.února se všichni sešli v maskách a kostýmech, dokonce ani paní učitelky nezůstaly pozadu a byly obě opravdu k nepoznání. Následovalo tancování, zábavné hry a spousta legrace. Aby ani mladší děti o nic nepřišly, vypravil se průvod masek na návštěvu do dvou ostatních tříd, kde se předškoláci předvedli malým kamarádům v Rybičkách a Beruškách. Veselí nebralo konce – a tak to má o správném karnevalu být.