Přeskočit na obsah

Svátek matek v MŠ i Na Salaši

Druhou neděli v květnu slavíme každý rok Svátek matek. Naše děti nezahálely a ve všech třídách si pro maminky připravily dárečky a nacvičily program na besídky. V neděli 14.května se představili naši předškoláci pod vedením paní učitelek Renáty Mikulenkové a Lucie Hatlapatkové s pásmem písniček a básniček pro veřejnost v sále Na Salaši.

V pondělí 15.května následovala jejich besídka pro maminky v domácím prostředí jejich třídy, kde předvedli mimo jiné i ukázky své práce. Hned v úterý 16.května představily děti ze třídy Rybiček s paní učitelkami Danou Klimkovou a Anetou Ondryášovou svůj program. Při povedené dramatizaci pohádky Jak zvířátka hledala maminku děti mohly projevit své herecké schopnosti.

Nakonec došlo ve středu 17.května i na besídku u nejmenších dětí ze třídy Berušek pod vedením paní učitelek Taťány Kolářové a Kateřiny Růčkové. Předvedly ukázky básniček, písniček a tanečků, které mají nejraději. Všechny Berušky statečně překonaly trému a svou roztomilostí a závěrečným Ptačím tancem si získaly srdce diváků. Maminky a babičky nemohly k svátku dostat lepší dárek.

Foto v galerii MŠ