Přeskočit na obsah

Hody, hody, doprovody…

I my ve školce jsme se pilně připravovali na jarní svátky. Z vycházek do přírody jsme si přinášeli větvičky břízy i zlatého deště, zdobili jsme třídy a malovali vajíčka. Také jsme se naučili písničky a říkanky pro koledníky. V předškolní třídě Žabiček si dokonce děti samy s paní učitelkou Renátou Mikulenkovou upekly velikonočního beránka. Bez pomoci paní kuchařky Miluše Bolckové by to samozřejmě nešlo. Všichni si moc pochutnali!

Foto v galerii MŠ