Oslavy Dne Země a pohádka Putování s kapičkou Janičkou

Zatímco děti ze tříd Berušek a Rybiček si připomněly Den Země úklidem v okolí školy i v blízkém lesíku, předškoláky čekal jiný program. V rámci oslav Dne Země je v pátek navštívila paní Blanka Kopřivová, pedagog volného času. Měla pro děti připravenu pohádku Putování s kapičkou Janičkou, kde se děti zajímavou formou seznamovaly s koloběhem vody v přírodě. Dozvěděly se o důležitosti vody, jejím výskytu i jejím využití.

Také mohly poznat, že existují místa, kde voda vůbec není samozřejmostí a je zde  velmi vzácná. Po pohádce si děti s paní Kopřivovou doplňovaly znalosti při práci u obrázků a při pouštění lodiček s vodou i experimentovaly. Na závěr je za odměnu čekala ochutnávka slazených i neslazených minerálních vod. Doufejme, že si z tohoto programu odnesou povědomí o důležitosti vody na naší planetě.

Foto v galerii MŠ