Přeskočit na obsah

Povídání skřítka Vitamínka

Ve čtvrtek 4.listopadu děti ze třídy Žabiček opět navštívila paní Bc. Blanka Kopřivová s programem Povídání skřítka Vitamínka, zaměřeným na zdravou stravu a správnou životosprávu. Děti byly motivovány příběhem chlapce Tomáška, který se nechtěl oblékat. Zábavnou formou byly seznámeny s důležitou rolí vitamínů a zahrály si i hru v kruhu „Bacil a citron.“ Při jiné hře zase vyhledávaly ovoce a zeleninu podle barev a reagovaly na zvukový signál – hru na flétnu.

Během hry „Kompot“ si děti procvičily orientaci v prostoru při vyměňování svých míst. Nechyběl ani výtvarný projev, kdy děti vybarvovaly skřítkovy kalhoty podle barev, které jim určily jednotlivé vitamíny. V tomto podzimním období, kdy je třeba nemocem předcházet, byl tento aktuální program zajímavým doplňkem předškolní výuky.

Foto v galerii MŠ